Grupa wsparcia dla rodzin pacjentów w ciężkiej przewlekłej chorobie

„Kociewiacy dla hospicjum” zapraszają do udziału w bezpłatnej „Grupie wsparcia” dla rodzin pacjentów z ciężką przewlekłą chorobą.

Jeżeli zajmujesz się osobą przewlekle chorą w domu, Twój bliski jest osobą przewlekle chorą lub znajduje się pod opieką hospicjum, poradni onkologicznej lub neurologicznej, skontaktuj się z nami.

Grupę wsparcia prowadzi Sylwia Kośnik – psycholog terapeuta w trakcie certyfikacji, coach. Terapeutka w procesie certyfikacji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie (CTSR). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/Gdańsk – Nr ewidencyjny GDA 0363 oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o/Gdańsk. Dopasowuje terapię do Pacjenta, jego trudności i celów, z którymi pojawia się w gabinecie.

„Przeżywajmy stratę utraconych nadziei po swojemu – ALE RAZEM!”

Jak mówi pewne azjatyckie przysłowie „Każdy z nas jest taki, jak wszyscy, podobny do niektórych i niepodobny do nikogo”. Dlatego zadbamy o to, by każdy uczestnik czuł się bezpiecznie i mógł pracować w swoim tempie. Pracując bowiem w grupie możemy również pracować indywidualnie.

Program spotkań grupowych obejmować będzie m.in.:

– pomaganie sobie i innym
– mądre korzystanie z zasobów
– zmiany stylu życia
– relacje z innymi
– reafirmacja oraz odnowa mocnych stron i umiejętności
– rezyliencja
– poczucie wartości życia
– wzrost a prężność
– refleksja nad tym, co tracimy, a co nam zostało
– rozeznawanie i używanie naszych źródeł siły
– procesy utraconych nadziei
– strata osoby, którą kiedyż znaliśmy
– antycypacja żałoby i choroba
– utrata tożsamości
– nowe możliwości.

W formule spotkań przewidujemy filmy psychoedukacyjne, ćwiczenia, rozmowy i inne formy pracy.

„Grupa wsparcia” ma mieć praktyczny charakter, zatem zadbamy o to, by każdy z uczestników wyniósł ze spotkań to, czego najbardziej potrzebuje do wzmocnienia siebie.

Nasza specjalistka Sylwia Kośnik jako certyfikowany coach na o dzień motywuje i współtowarzyszy w zmianie profesji, wzmacnianiu kompetencji zawodowych oraz budowaniu drogi do niezależności.

Spotkania grupy rozpoczynają się 10 marca spotkania będą odbywać się co czwartek o godz. 16:00.

Wymagana jest rejestracja.
Ilość miejsc ograniczona.
Czekamy na Twoje zgłoszenie do 25 lutego 2022 r.
Zgłoś się już dzisiaj mailowo lub telefonicznie:
tel. : 533 561 687
mail: biuro@kociewiacydlahospicjum.pl