Rozpoczynamy AKCJĘ ZIMA

Koordynatorem akcji ZIMA 2017/2018 w Starogardzie Gdańskim będzie Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. Odśnieżaniem objęte zostaną wszystkie ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe i parkingi. Do wyjazdu na drogi czeka blisko 20 pojazdów zmechanizowanych.

Utrzymanie dróg gminnych to zadanie Gminy Miejskiej, która realizuje je we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji. Koordynatorem „akcji zima” jest Pełnomocnik Prezydenta d/s Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych Wojciech Szambowski. Należy jednak pamiętać, że na terenie miasta Starogard Gd. zlokalizowane są drogi następujących zarządców:

droga krajowa nr 22 (ulice: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) – Obwód Drogowy w Bytoni tel. 58-84-426 lub 606- 928- 562
droga wojewódzka nr 222 (ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tel. 58 56 569 70 lub 609 690 207
drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150 m od drogi krajowej nr 22 w kierunku m. Rywałd) – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61
drogi miejskie Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. Dyspozytor ZUD tel.: 58 562 30 02; tel.: 58 562 30 01 lub 661 969 331 – całodobowo
drogi wewnętrzne drogi i tereny Spółdzielni Mieszkaniowej, TBS, Wspólnot Mieszkaniowych – obowiązują aktualne tel. administracji osiedla lub TBS oraz zarządców/administratorów Wspólnot Mieszkaniowych.

Ludzie i sprzęt w pełnej gotowości

Odśnieżaniem objęte zostaną wszystkie drogi miejskie, chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe i parkingi. Do wyjazdu na drogi czeka blisko 20 pojazdów zmechanizowanych oraz kilkuosobowe ekipy, które w razie potrzeby usuną śnieg łopatami i posypią chodniki piaskiem.

– Udało się nam w tym roku wyposażyć MZK w nowy sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg piaskiem – mówi Janusz Karczyński Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. – W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tej chwili MZK ma do dyspozycji:
• 5 pługopiaskarek samochodowych z lemieszami dociskowymi,
• 2 ciągniki z pługami czołowymi o zmiennej geometrii pługa i posypywarką RCW,
• 2 ciągniki z pługami czołowymi i posypywarkami zawieszanymi,
• 6 ładowarek i/lub koparko ładowarek
• 2 ładowarki ze szczotkami do odmiatania śniegu i błota pośniegowego
• ładowarki i samochody do wywozu śniegu

Jak informuje pełnomocnik Wojciech Szambowski uzupełniono też zbiorniki  piasku, soli drogowej i solanki. Przy głównych chodnikach w mieście ustawiono 40 skrzyń z piaskiem. Do odśnieżania ręcznego przygotowane są brygady pracowników MZK. W przypadku długotrwałego występowania niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, burze śnieżne lub oblodzenia, zaangażowane będą  kilku osobowe ekipy osób z firm zewnętrznych z własnym środkiem transportu i narzędziami. – Zarówno sprzęt, jak i ludzie go obsługujący są w pełni przygotowani do zimy – zapewnia pełnomocnik.

Która droga pierwsza ?

W sezonie 2016/2017 utrzymaniem zimowym objęte są wszystkie drogi publiczne. Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy utrzymaniowe, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem.
Przewiduje się dla dróg utwardzonych III standard zimowego utrzymania, a dla gruntowych IV. Standardy te będą stosowane przy średnich warunkach zimowych.

W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności sprzęt kierowany będzie na drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. Na pozostałych drogach przejezdność utrzymywana będzie w drugiej kolejności. Dotyczyć to będzie dróg zbiorczych i lokalnych o dużym natężeniu ruchu. Jako ostatnie w kolejności odśnieżane będą pozostałe drogi twarde oraz gruntowe.

W przypadku intensywnych opadów śniegu, nieprzejezdności, bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą zgłosić to do dyspozytora ZUD. Dyżur pełniony jest całodobowo pod numerem telefonu.

 tel.: 58 562 30 02, tel.: 58 562 30 01 lub 661 969 331 telefony czynne są całodobowo

Obowiązki mieszkańców

– Oczywiście zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem czystości w mieście, mieszkańcy – właściciele nieruchomości muszą sami dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji – dodaje Janusz Karczyński. – Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Obowiązkiem każdego jest oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność.

Ważne, aby kierowcy nie pozostawiali też (szczególnie w porze nocnej) pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.