Gospodarcza rewizyta Polpharmy w Urzędzie

We wtorek 28 listopada władze Miasta Starogard spotkały się z członkami Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharama S.A. Rozmawiali o planach inwestycyjnych i wspólnych przestrzeniach sprzyjających rozwojowi tak miasta jak i firmy. Spotkanie było rewizytą gospodarczą za gościnę Prezydenta Miasta w zakładzie w kwietniu tego roku.

26 kwietnia br. w ramach odbywanych od 2015 roku wizyt gospodarczych u lokalnych przedsiębiorców Prezydent Miasta odwiedził Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Obiecał wówczas zaprosić gospodarzy tamtejszego spotkania na rewizytę do Urzędu Miasta.

Dwóch mężczyzn i kobieta przy stole
od lewej: Wojciech Rossa, Magdalena Rzeszotalska i Andrzej Dziuban 

We wtorek 28 listopada br. starogardzki magistrat odwiedzili członkowie Zarządu ZF Polpharma Wojciech Rosa i Andrzej Dziuban oraz Magdalena Rzeszotalska Szefowa Działu Komunikacji Korporacyjnej i CSR/ESG, Polpharma S.A. Władze miasta reprezentowali Prezydent Janusz Stankowiak oraz jego zastępcy Tadeusz Błędzki i Maciej Kalinowski.

Spotkanie miało na celu zacieśnić przyjacielskie relacje pomiędzy lokalną władzą a przedstawicielami największego zakładu produkcyjnego w mieście. Zakładu, który ma znaczący wpływ na zatrudnienie i rozwój gospodarczy Starogardu.

Perspektywy rozwoju

Goście obejrzeli dwa filmy promocyjne miasta – jeden skierowany do nowych inwestorów a drugi podsumowujący inwestycje miejskie od 2017 roku.

Od lewej: Tadeusz Błedzki, Janusz Stankowiak i Maciej Kalinowski

Nie kryli podziwu dla zmian, jakie zaszły w Starogardzie Gdańskim na przestrzeni ostatnich 5 lat. Opierając się na opiniach wielu pracownikach i własnych obserwacjach pogratulowali Prezydentowi odwagi w podejmowanych decyzjach, skuteczności w działaniach, a przede wszystkim znakomitego zespołu ludzi, którzy są w stanie dopilnować tak wiele różnorakich zadań prowadzonych równocześnie na płaszczyźnie infrastrukturalnej i społecznej.

Prezydent przedstawił gościom projekt budżetu na 2024. Podkreślił, że będzie to w historii miasta rekordowy budżet, który przekroczy 300 mln zł. Zaprezentował plany inwestycyjne miasta, które przewidują zadania na ponad 60 mln zł. Wspomniał o najważniejszych inwestycjach, ich roli i znaczeniu dla przeszłego rozwoju Starogardu.

Atrakcyjność miasta atrakcyjnością potencjału pracowniczego

Uczestnicy spotkania wymienili wiele uwag na temat rozwoju szkolnictwa, szczególnie zawodowego. Poruszyli kwestie budowy nowych mieszkań komunalnych ważnych z punktu widzenia pracodawcy zatrudniającego młodych specjalistów i pracowników dojeżdżających. Wreszcie omówili kwestie dotyczące przestrzeni, których rozwój przyniósłby obopólną korzyść.  M.in. rozmawiali o planach modernizacji ulicy Pelplińskiej od ronda Solidarności do nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomorską, budowy obwodnicy i elektryfikacji linii kolejowej wraz z możliwością włączenia miasta w system kolei metropolitalnej. Wspólnie ustalili, że każdy we własnym zakresie będzie lobbował te inwestycje u osób decyzyzyjnych. 

Wojciech  Rossa wspomniał o planowanym w najbliższych dniach spotkaniu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Powiedział, że przy okazji pokazania mu zrealizowanych i planowanych inwestycji w zakładzie, chciałby poruszyć kwestie logistyczne, które miałyby pozytywny wpływ na dalszy rozwój tak zakładu jak i miasta. 

Sześc osób siedzi przy stole
Spotkanie przedstawicieli ZF Polpharma S.A. z władzami miasta Starogard Gdański

Prezydent bardzo podziękował gościom za wizytę. Podkreślił, że obecność Polpharmy i jej daleko idące plany rozwojowe mają niebagatelne znaczenie dla miasta. Podziękował za ich zaangażowanie w życie społeczne mieszkańców. Podziękował za współfinansowanie imprez sportowych i kulturalnych. — Cieszę się, że mamy w mieście tak prężnie działającego przedsiębiorcę i dobrego pracodawcę, który wiąże swoją przyszłość biznesową z naszym miastem. Liczymy na dalszą współpracę z korzyścią dla miasta i dla firmy — zakończył spotkanie Prezydent Janusz Stankowiak.

fot. Magdalena Dalecka