Goście z Foshan odwiedzili Starogard

11 grudnia br. z przyjacielską wizytą do Starogardu przyjechała chińska delegacja z partnerskiego miasta Foshan. Z przewodniczącym Kongresu Ludowego, przedstawicielami Departamentu Spraw Zagranicznych oraz Dyrektorami Działu Budownictwa i Ochrony Środowiska spotkał się prezydent miasta Janusz Stankowiak. Delegaci zwiedzili ZUOK Stary Las, rynek, park, dworzec i Aleję Wojska Polskiego.

Sześcioosobowa delegacja Foshan w południowych Chinach przyjechała do Europy odwiedzić swoje partnerskie miasta w Szwecji, Polsce i Szkocji. Jednym z przystanków na jej trasie był Starogard Gdański. Nasze miasto podpisało umowę partnerską z miastem Foshan w 2014 roku. 

Odnowienie partnerstwa i wymiana informacji na temat systemu gospodarki odpadami były celem delegacji z maisat Foshan , która 11 grudnia odwiedziła Starogard Gadński

W środę, 11 grudnia prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Tadeusz Błędzki, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert i rzecznik prasowy Prezydenta Magdalena Dalecka spotkali się z Ye Liang – przewodniczącym Kongresu Ludowego Foshan, Jiang Wanlun – zastępcą dyrektora ds. Budownictwa miejskiego, wiejskiego, i ochrony środowiska, Zheng Sidong – zastępcą dyrektora Komitetu ds. Budownictwa społecznego, Qin Ying i Qin Ying z Departamentu Spraw Zagranicznych oraz szefem sekcji Stałego Komitetu Miejskiego Kongresu Ludowego – Liu Gaolin. 

Wizyta chińskiej delegacji w Starogardzie Gdańskim miała charakter przyjacielski. Jej celem było odświeżenie kontaktów partnerskich obu miast oraz rozmowa na temat systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ye Liang – przewodniczącym Kongresu Ludowego Foshan i prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak

– Foshan jest uznawane w Chinach za małe miasto, chociaż mieszka w nim blisko 8 mln mieszkańców. Jesteśmy na etapie opracowywania nowego systemu gospodarki odpadami. Niedawno zaczęliśmy segregację odpadów na bio, papier i metale. Zarówno za odbiór jak i składowanie odpadów płaci Miasto. Mieszkańcy ponoszą symboliczną opłatę. Czeka nas wiele zmian w zakresie zarządzania tym systemem i ochrony środowiska. Chcemy się uczyć od naszych partnerów, dlatego tak nas ciekawi, jak to wygląda w Starogardzie Gdańskim – powiedział Ye Liang

O systemie odbioru śmieci od mieszkańców, jego częstotliwości, obowiązku ich segregacji, rodzaju opłat i roli miasta w zarządzaniu odpadami opowiedział wiceprezydent miasta Tadeusz Błędzki. Sposoby zagospodarowania odpadów przedstawił prezes ZUOK Stary Las Rafał Etmański, Łukasz Mechliński – Kierownik Działu Inwestycji oraz Piotr Glanert – Kierownik Działu Eksploatacji i Technologii.

Goście z Foshan zwiedzili sortownię i oczyszczalnię wód w ZUOK Stary Las

Podczas wizyty w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stary Las goście zobaczyli prezentację dotyczącą systemu zarządzania firmą, roli, jaką pełni oraz przeznaczenia poszczególnych budynków zakładu. Zwiedzili też sortownię oraz oczyszczalnię wód. Podczas rozmów sporo uwagi poświęcono obowiązującemu prawu i systemowi, który działa w tym zakresie w Polsce. Rozmówcy chętnie wymieniali uwagi na temat nowych technologii utylizacji śmieci, segregacji, składowania i spalania oraz kwestii dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

Spotkanie odbyło się w luźnej, przyjacielskiej atmosferze. Goście byli też ciekawi, jak miasto jest zarządzane, jaką rolę pełni w nim Rada Miasta oraz w jakim kierunku Starogard się rozwija. Podczas spaceru po mieście zwiedzili Dworzec PKP, Aleję Wojska Polskiego, budynek Straży Miejskiej, Rynek, Park Miejski i Park Nowe Oblicze.

Prezydent Janusz Stankowiak otrzymał w podziękowaniu za gościnę obraz przedstawiający słynny klasztor w Foshan, wykonany w formie tradycyjnej chińskiej wycinanki z papieru

Na zakończenie obie strony wyraziły obustronną wolę kontynuowania partnerskiej współpracy pomiędzy miastami. Przyjaźń miałaby się rozwijać na polu gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym. Przedstawiciele miasta Foshan zaprosili delegację władz miasta Starogardu Gdańskiego wraz z grupą artystów na jesienny festiwal i zachęcali do udział w tradycyjnej ulicznej paradzie.  Prezydent Janusz Stankowiak zaproponował zorganizowanie seminarium gospodarczego z udziałem przedstawicielu środowisk biznesowych obu zaprzyjaźnionych miast w celu nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń, co spotkało się z zainteresowaniem i  przychylnością ze strony gości.