Gminny Program Rewitalizacji. Zgłoś swój projekt. Wypełnij ankietę

Prezydent Miasta informuje o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025.

Działania prowadzone w latach 2017-2022 w ramach programu rewitalizacji, realizowały zawarte w programie cele. Większość projektów zostało zakończonych, zrealizowano również większość wskaźników przewidzianych dla monitorowania tych działań. W okresie obowiązywania programu poprawie uległa sytuacja zarówno całego miasta jak i obszaru rewitalizacji, jednak wskaźniki dla obszaru rewitalizacji wskazują nadal na znacznie wyższy poziom stanów kryzysowych (szczególnie w sferze społecznej) w porównaniu do reszty miasta. W tej sytuacji wprowadzono w obszarze rewitalizacji dalsze, systematyczne działania.

Czekamy na projekty

Ważnym etapem prac nad zmienianym obecnie Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie konkretnych projektów działań, które zostaną zawarte w programie. Zwracamy się w związku z tym do Państwa z prośbą o zgłaszanie projektów przedsięwzięć, które powinny być realizowane na obszarze rewitalizacji. Wszystkie zgłoszone propozycje przed ich włączeniem do programu zostaną zweryfikowane przez Zespół do spraw rewitalizacji miasta Starogard Gdański.

Propozycje można składać wyłącznie na załączonym formularzu, który należy wypełnić zgodnie z zamieszczonymi w nim opisami. Składane w innej formie, złożone po określonym czasie lub wypełnione niezgodnie z opisem, nie będą weryfikowane przez Zespół ds. rewitalizacji oraz uwzględniane w zmienionym Gminnym Programie Rewitalizacji.
Przyjęcie propozycji oraz wpisanie jej do Gminnego Programu Rewitalizacji nie gwarantuje automatycznie jej realizacji i finansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Termin składania wniosków

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia: 15.06.2023 r. w postaci:
-elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.starogard.pl (w tytule wiadomości e-mail prosimy o wpisanie: Formularz zgłaszania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych GPR) lub
-papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, codziennie w godzinach pracy Urzędu lub
-papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (decyduje data nadania przesyłki).

Dokumenty:

Formularz-zgloszenia-z-karta-informacyjna

Obwieszczenie, zmiana GPR   

 

Drodzy Mieszkańcy!

Poniżej znajdą Państwo ANKIETĘ w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczere odpowiedzi na pytania dotyczące rewitalizacji (odnowy, ożywienia, rozwoju) Starogardu Gdańskiego. Państwa opinie przyczynią się do lepszego rozpoznania problemów, potrzeb i oczekiwań dotyczących niektórych obszarów naszego miasta, obecnie zaniedbanych lub tracących na jakości.

ZAŁĄCZNIK – ANKIETA: https://ee.kobotoolbox.org/x/viahISKW