Główne wejście do budynku Urzędu Miasta ponownie otwarte

Od 2 listopada przywrócona została dawna organizacja wejść i wyjść do budynku Urzędu Miasta. Oznacza to, że interesanci mogą znów korzystać z głównego wejścia od strony ulicy Gdańskiej.

Zmiany spowodowane były remontem zachodniej elewacji budynku, która zyskała nowy blask. Prace rozpoczęły się w pierwszej połowie maja. Wyczyszczono elewację, wymieniono uszkodzone cegły, naprawiono powierzchnię murów i wymieniono spoiny. Odtworzono zwieńczenia i betonowe ozdoby. Dodatkowo renowacji poddano okienka witrażowe, wykonano nowe elementy okapowe wykuszy czy odtworzono ceglane parapety w okienkach piwnicznych. To tylko niektóre z prac jakie przeprowadzono podczas remontu.

Odnowiona fasada budynku Urzędu Miasta.

Godziny otwarcia

Przypominamy o godzinach urzędowania starogardzkiego magistratu oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 17:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00
W soboty urząd nie pracuje. Wyjątek stanowi sobota 19 listopada. W tym dniu urząd będzie czynny w godzinach 7:30-15:30.

Sprawy w urzędzie można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu i elektronicznych formularzy przygotowanych w systemie Elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej (ePUAP po adresem www.epuap.gov.pl) za pośrednictwem której realizowana jest usługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Starogard Gdański i Urzędu Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim.