Głodni wiedzy rozpoczęli nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja w PSW

Aulę Pomorskiej Szkoły Wyższej wypełnili 2 października studenci oraz zaproszeni goście. Wszystko to z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. PSW w Starogardzie kształci na poziomie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, a od tego roku ruszyły także zapisy na studia II stopnia z administracji.

Moment immatrykulacji jednej ze studentek PSW.

Za zaproszenie na uroczystość władzom uczelni podziękował Prezydent Miasta Janusz Stankowiak. Studentom złożył życzenia owocnej nauki i wielu sukcesów, podkreślając przy tym ważność wykształcenia i związanego z nim rozwoju.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak wita zebranych gości i studentów podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.

– Magnificencjo, Szanowni Profesorowie, Panie Senatorze, zaproszeni Goście, Drodzy Studenci – rozpoczął prezydent. – Przede wszystkim pragnę szczerze podziękować za zaproszenie na niezwykłą uroczystość jaką jest inauguracja kolejnego, 21 już roku akademickiego. To, że uczelnia znajduje się na terenie naszego miasta odczytuję jako prestiż – mówił. Jej istnienie przyczynia się do kształcenia ludzi i tym samym rozwoju lokalnego rynku pracy.

Prezydent podkreślił ważność współpracy między uczelnią a samorządami lokalnymi, jak również przedsiębiorcami i pracodawcami.

Liczę na pogłębienie i poszerzenie dotychczas dobrej współpracy. Wykształcony pracownik jest dobrem szczególnym. Na rynku pracy widać jak wielu pracodawców szuka odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – kontynuował. W tym właśnie pomaga nam nasza Pomorska Szkoła Wyższa. Również jestem absolwentem PSW, z czego jestem dumny, ponieważ bytność na tej uczelni pozwoliła mi kształcić się dalej. Samorząd starogardzki deklaruje chęć współpracy z uczelnią i mam nadzieję na dalszą, bardzo ważną dla naszego regionu współpracę – zakończył Janusz Stankowiak.

Pomorska Szkoła Wyższa dysponuje aktualnie nowymi kierunkami kształcenia. Od tego roku ruszyły zapisy na studia magisterskie z administracji. Przed uczelnią liczne wyzwania i wiele nowych pomysłów do zrealizowania.

Nowy rektor PSW Przemysław Ruchlewski przypomniał, iż szkoła istnieje już ponad 20 lat, a swoją siłę czerpie z tradycji i potencjału regionu kociewskiego, pełnego bogactwa i doświadczeń.

Rektor PSW Przemysław Ruchlewski zwraca się z mównicy do zebranych w auli uczestników inauguracji.

Zebranych przywitał także Prorektor ds. Jakości Kształcenia – Jakub Kufel. Podkreślił, iż całą społeczność akademicką tworzą studenci, wykładowcy, politycy, samorządowcy.

Prorektor Jakub Kufel podczas rozpoczęcia Roku Akademickiego 2022/2023

Wszyscy tworzymy teraźniejszość i przyszłość pomorskiej szkoły – mówił prorektor. Jeszcze rok temu uczelnia zmagała się z problemami finansowymi i kadrowymi. W tym kryzysowym momencie ogromnej odwagi wymagało zainwestowanie w edukację. Dziś wiemy, że ta inwestycja okazała się sukcesem – dodał.

Na inauguracji wystąpił Żeński Chór Kameralny Cantate Corde z Gdyni, a spotkanie urozmaiciła konferencja prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego o wyzwaniach w administracji pt. „Paradoksy współczesnej kultury, czyli o ryzyku społecznych pęknięć”.