Gazownicy wracają do Starogardu

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców. Od 2 stycznia 2017 r. do Starogardu wraca Polska Spółka Gazownictwa. W swojej dawnej siedzibie przy ulicy Jagiełły 32 uruchomi Pogotowie Gazowe oraz Punkt Obsługi Technicznej.

Od 2 stycznia 2017 roku klienci PSG będą mogli składać wnioski o przyłączenie do sieci w Starogardzie Gdańskim. W zakładzie przy ulicy Jagiełły PGS uruchomi również pogotowie gazowe. To oznacza, że zarówno wymiana gazomierzy na nowe, jak i wszystkie awarie np. ulatnianie się gazu, będą załatwiane przez miejscowych pracowników.

– Chcemy być widoczni w Starogardzie. Chcemy być bliżej klienta – powiedziała Barbara Koba dyrektor oddziału PSG w Gdańsku – img_0722-popr-2Placówka w Starogardzie Gdańskim została zlikwidowana na mocy decyzji poprzednich władz PSG. Zgodnie z nową strategią, Spółka zmienia swoją strukturę organizacyjną poprzez ograniczenie liczby szczebli zarządzających. Zamiast dotychczasowych 6 oddziałów od 1 stycznia 2017 będzie 17 zakładów na prawach oddziałów. Ta struktura ma być skorelowana z przyszłym podziałem administracyjnym kraju. Władze PSG zdecydowały też o powołaniu 46 nowych placówek w Polsce. Znaczna ich część zostanie odtworzona w miejscach, gdzie wcześniej istniały. Taką decyzję podjął Zarząd PSG w lipcu – poinformowała dyrektor.

Nowy Zarząd PSG stawia przede wszystkim na dobrą współpracę z lokalnymi władzami, zwłaszcza, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów i inwestorów. Przywrócenie placówki gazowniczej w Starogardzie Gdańskim ma być tez szansą na aktywizację lokalnego rynku pracy

– Być może w przyszłości do Starogardu powróci Punkt Obsługi Klienta – powiedziała Renata Sulińska-Bogusz kierownik Działu img_0716-poprRozwoju i Obsługi Klienta. – Spółka nie może jednak tego zagwarantować. PSG nie zajmuje się bezpośrednio sprzedażą gazu. Odpowiada tylko za stronę techniczną dostaw paliwa gazowego. Dla mieszkańców kontakt na miejscu oznacza możliwość przekazania dokumentów dot. przyłączenia do sieci gazowej i obsługę gazomierzy bezpośrednio w jednostce w Starogardzie Gdańskim.

– I to nas bardzo cieszy – przyznał prezydent Janusz Stankowiak. – Widzę wiele możliwości współpracy i wierzę że korzyści płynące z tego niezwykle ważnego społecznie i ekonomicznie przedsięwzięcia dadzą satysfakcję obu stronom.

img_0723-popr22 listopada przedstawiciele Pomorskiej Spółki Gazownictwa Spóła z o.o. oddział w Gdańsku: Dyrektor Oddziału Barbara Koba, Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta Renata Sulińska-Bogusz oraz Witold Lewandowski Kierownik Gazowni w Tczewie spotkali się z władzami miasta, aby omówić przyszłą współpracę.

PSG zacznie funkcjonować w nowej strukturze od 1 stycznia 2017 r.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl