Fundacja Biedronki pomoże starogardzkim seniorom

Przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu wśród osób starszych to główny cel nowo powstałej Fundacji Biedronki. Do 45 starogardzkich seniorów trafi w tym roku pomoc o wartości 66 tys. zł.

Pomysł pn. „Na codzienne zakupy” to projekt, który od kwietnia we współpracy z Caritas Polska realizuje Fundacja Biedronki. Projekt skierowany jest do seniorów. Jego celem jest niesienie pomocy osobom starszym i przyczynianie się do poprawy jakości ich życia. Docelowo ma objąć ok. 10 tys. potrzebujących osób w wieku 65+. Od kwietnia br. do stycznia 2021 r. będą oni otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 100 zł lub 150 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej, którą będą mogli płacić za zakupy w sklepach sieci Biedronka. Pieniądze z karty mogą przeznaczyć na zakup żywność, środków czystości lub kosmetyków.

Fundatorzy ustalili granicę dochodową dla korzystających ze wsparcia. Program jest kontynuacją działań prowadzonych już wcześniej w całej Polsce przez sieć Biedronka i Caritas. W Starogardzie w tym roku pomocą objętych zostanie 45 seniorów. Wartość pomocy wyniesie 66 tys. zł. 

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomógł rozpoznać środowisko starogardzkich seniorów wg kryteriów programu. W ten sposób powstała 45-osobowa lista uprawnionych do wsparcia – powiedziała Urszula Ossowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdański. – Doświadczeni z lat poprzednich, nie liczyliśmy na taką hojność Fundatorów (w 2018 r. otrzymaliśmy 8 kart, w ubiegłym roku 20). Zakwalifikowanie wszystkich zgłoszonych osób do programu, bardzo nas ucieszyło – dodała dyrektor MOPS.

– Karty otrzymaliśmy 1 kwietnia, ich dystrybucja przypada na stan epidemii koronawirusa, jednak zachowując zasady reżimu sanitarnego, robimy wszytsko, aby karty zakupowe trafiły jak najszybciej do odbiorców. To bardzo wymierne wsparcie domowych budżetów seniorów, którzy nie będą musieli w tym momencie zastanawiać się, czy wykupić leki, czy kupić sobie coś pełnowartościowego do jedzenia, czy prosić o zasiłek pomoc społeczną – stwierdziła Teresa Gilla, kierownik sekcji pracy socjalnej MOPS.

– Trzeci rok współpracujemy w realizacji takiego wsparcia dla seniorów z Carits Diecezji Pelplińskiej. Dobrym duchem tej inicjatywy jest Karolina Szlachcikowska, nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim i opiekunka szkolnego koła Caritas. To kolejny przykład dobrej współpracy starogardzkich „pomagaczy” – podkreśliła dyrektor MOPS.