Firma z Żukowa wybuduje kanalizację na Rebelki i Rolnej

W połowie czerwca ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rebelki i Rolnej w Starogardzie Gdańskim. W piątek, 28 maja prezydent miasta podpisał umowę z wykonawcą. Termin zakończenia budowy planowany jest na połowę października.

Budowa nowej sieci jest możliwa dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całe zadanie będzie kosztować blisko 1 mln zł. 

W piątek, 28 maja prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji. Przetarg wygrała spółką „ZUK” z Żukowa. Umowę podpisała wiceprezes firmy Dagmara Wyłuda.

Prezydent Starogardu Gd.  Jausz Stankowiak podpisuje z wiceprezes Dagmarą Wyłudą umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rebelki i Rolnej

– Prace rozpoczniemy w połowie czerwca. Zaczniemy od ulicy Rebelki. Potem równolegle druga ekipa wejdzie na ulicę Rolną. Na realizację umowy mamy 130 dni od daty podpisania umowy, ale będziemy starali się prace przyspieszyć. Postaramy się też, aby utrudnienia w ruch z nimi związane był jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – powiedziała prezes.

Budowa kanalizacji sanitarnej w w obszarze ulic Rebelki i Rolnej zapewni jej mieszkańcom właściwy odbiór ścieków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tych terenach ze względu na ich położenie nie przewiduje się stosowania szamb bezodpływowych, a odprowadzanie ścieków dopuszczalne jest wyłącznie do istniejących lub nowo projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakres prac tego zadania wchodzi budowa ok 1,5 kilometrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Rebelki i Rolnej oraz budowa przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w ulicy Rolnej.

Naczelnik WTI Janusz Karczyński zaznaczył priorytety  dla miasta przy realizacji umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Rebelki i Rolnej

Naczelnik Wydziału Technicznego Inwestycyjnego zwrócił Wykonawcy uwagę, że Miastu bardzo zależy na tym, aby w pierwszej kolejności wybudowała kanalizację na ulicy Rolnej.

– Jeszcze w tym roku planujemy tę ulicę utwardzić płytami Yomb, dlatego bardzo nam zależny na jak najszybszym jej skanalizowaniu – powiedział Janusz Karczyński.

Inwestycja jest realizowana w w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl