Firma z Kolnika wybuduje kanalizację na Gołębiej, Kruczej i Pawiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim wchodzi w końcowy etap. W środę, 14 lipca prezydent miasta podpisał z firmą Ars umowę na wykonanie ostatnich 600 metrów sieci w obrębie ulic Kruczej, Gołębiej i Pawiej. Inwestycja ma się zakończyć w październiku tego roku. Będzie kosztować ponad pół miliona złotych. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Gołębiej, Kruczej i Pawiej jest możliwa dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”. Inwestycja o wartości ponad 13 mln zł, na które miasto uzyskało dofinansowanie unijne na poziomie ok. 50 %, była realizowana w 2020 roku. Po wyłonieniu wszystkich wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw dla tego zadania, Miastu udało się wygenerować oszczędności, które pozwoliły na jego rozszerzenie.

W środę, 14 lipca prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę z wykonawcą ostatniego etapu zadania. Przetarg na budowę kanalizacji w obrębie ulic Gołębiej, Kruczej i Pawiej wygrała firma ASR z Kolnika. Umowę podpisał właściciel firmy Arkadiusz Stubba.

– Prace rozpoczniemy niezwłocznie. Na realizację umowy mamy 90 dni od daty podpisania umowy. Postaramy się prowadzić je tak, aby utrudnienia w ruch związane z wykopami był jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – powiedział właściciel firmy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w w obszarze ulic Gołębiej, Kruczej i Pawiej zapewni mieszkańcom właściwy odbiór ścieków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tych terenach ze względu na ich położenie nie przewiduje się stosowania szamb bezodpływowych, a odprowadzanie ścieków dopuszczalne jest wyłącznie do istniejących lub nowo projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakres prac tego zadania wchodzi budowa ok. 600 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 180 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w ulicy Kruczej.

Inwestycja jest realizowana w w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.