Firma na widelcu fiskusa – jak się bronić

9 maja o godz. 11:00 odbędzie się webinarium pn. „Firma na widelcu fiskusa – jak się bronić”. Do rozmowy online zaproszona została Anna Turska, wiceprezes zarządu Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Internetowe spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Głównym celem projektu jest doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych. Lokalne Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej będzie miało swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta, w którym będzie można uzyskać wsparcie animatora lokalnego. Projekt zakłada również wsparcie ekspertów z różnych dziedzin przedsiębiorczości rodzinnej. Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.firmyrodzinne.eu/course/index.php?categoryid=2

Anna Turska

– Zadaniem centrum będzie podejmowanie działań wspierających rozwój firm rodzinnych. Jednym z głównych zadań centrum będzie doprowadzenie do powołania „rady rozwoju firm rodzinnych”, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych i przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania i rozwoju. Do udziału w radzie, poza przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych, zaproszeni zostaną lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu – tłumaczy Magdalena Schwarz z Wydziału Inicjatyw Gospodarczych, lokalny animator projektu.

– Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego – Izby Przemysłowo-Handlowej z Sewilli. Działania skierowane są do firm rodzinnych, czyli takich, gdzie pracują, współpracują, zarządzają lub kontrolują albo są właścicielami co najmniej dwie osoby powiązane rodzinnie. Firma rodzinna to praca zespołowa, międzypokoleniowa, więc do udziału w projekcie zaprosimy minimum dwie osoby z każdej firmy – dodaje Magdalena Schwarz.

JEŚLI INTERESUJE CIĘ JAK:
PODNIEŚĆ WARTOŚĆ TWOJEJ FIRMY RODZINNEJ
PRZEKAZAĆ KOMPETENCJE PROWADZENIA FIRMY KOLEJNEMU POKOLENIU
SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ BIZNESEM RODZINNYM
ZWIĘKSZYŚĆ ZYSK EKONOMICZNY TWOJEJ FIRMY
ZIDENTYFIKOWAĆ I ZMNIEJSZYĆ RYZYKA,

ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU U ANIMATORA LOKALNEGO:
Magdalena Schwarz 58 530 61 05, magdalena.schwarz@firmyrodzinne.pl
Wojciech Mokwa 58 530 60 38, wojciech.mokwa@firmyrodzinne.pl
lub lck-starogard.gdanski@firmyrodzinne.eu

Bezpłatnym wsparciem objętych zostanie 50 firm rodzinnych ze Starogardu Gdańskiego i najbliższej okolicy.

Projekt jest realizowany przez 24 miesiące, od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., wspólnie przez pięciu partnerów, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fot. http://www.firmyrodzinne.eu/

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl