Faksymile zamiast podpisu w decyzjach podatkowych

W 2018 r. decyzje w sprawie ustalenia podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do ich wydania, zawierać mogą podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby (faksymile) lub nadruk jej imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym.

– Decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby (faksymile) lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania – informuje Wydział Podatków i Ewidencji Dochodów Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

W roku podatkowym 2018, decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia wymiaru zobowiązań podatkowych ww. podatków są sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk faksymile podpisu z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania, a także faksymile pieczęci herbowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów Urzędu Miasta Starogard Gdański pod nr tel. 58 530 60 36 lub 58 530 60 37. 

Zmiany wprowadzone są zgodnie z art. 210 §1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl