ERASMUS+ w SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim przystąpił do programu Erasmus+ (Mobilność kadry edukacji szkolnej). Od 1 września br. realizuje projekt „Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt potrwa do końca 2018 roku.

Projekt obejmuje grupę 16 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gd. Wybrani nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole przyszpitalnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Zajmują się głównie edukacją, terapią i opieką uczniów-pacjentów. Ich priorytetem jest rozwój, podnoszenie kwalifikacji i bardziej efektywne nauczanie. Wszyscy posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej.

Głównym celem, który postawią sobie uczestnicy programu na najbliższe lata, jest podniesienie poziomu jakości pracy w szkole z uczniem przewlekle chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomóc w tym mają innowacyjne metody nauczania, stosowanie nowoczesnych technik i środków dydaktycznych oraz nowych form organizacyjnych w pracy. Chodzi o to, aby stosowane środki przyniosły długotrwały efekt.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 wizyty nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim do Friedrich-Elvers-Schule w Heide – szkoły państwowej, w której praca edukacyjno – wychowawcza opiera się na podstawowych ideach Janusza Korczaka (Deklaracja Praw Dziecka). Zasady, które panują w szkole, są dla uczniów jasne, zrozumiałe i dają im poczucie bezpieczeństwa.

Międzynarodowa współpraca i możliwość wymiany doświadczeń pozwoliły Szkołe Friedrich-Elvers na wprowadzenie nowatorskich metod pracy z uczniami o różnych potrzebach i możliwościach.
– Dzięki rozległym polom swoich działań i ich europejskiemu wymiarowi szkoła w Heide budzi nasze ogromne zainteresowanie i chęć zobaczenia wszystkiego na żywo w praktyce – mówi jeden z uczestników projektu.

Obecnie grupa wyznaczanych nauczycieli przygotowuje się do kursu języka angielskiego.

/żródło: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim/

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl