Edukacja ekonomiczna wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego

Ponad 350 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich – od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez sektor finansowy w Polsce.

Do tego grona dołączyła Gmina Miejska Starogard Gdański, która już w sierpniu 2017 r. oficjalnie przystąpiła do współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami”, razem z Gminą Miejską Starogard Gdański, są Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Przedstawiciele stron porozumienia zgodnie podkreślają, że nabywanie podstawowych umiejętności pozwalających na sprawne orientowanie się w meandrach finansów osobistych, oszczędzania czy inwestowania jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości zarówno małych, lokalnych społeczności, jak i wszystkich obywateli.

– Znaczenie edukacji ekonomicznej dla funkcjonowania we współczesnym świecie jest trudne do przecenienia. Rozwojowi tej idei służy Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, zainicjowany przez Związek Banków Polskich. Jego celem jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicznej, dotyczącej m. in. podstawowych zasad korzystania z usług finansowych, obrotu bezgotówkowego, świadomości wzajemnych zobowiązań czy znaczenia uniwersalnych praw ekonomii. To dotyczy każdego bez względu na wykształcenie, wiek czy miejsce zamieszkania, szczególnie w obliczu trwającej rewolucji cyfrowej. Cieszymy się, że Gmina Miejska Starogard Gdański dołączyła do kilkuset innych jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek.

Jak podkreślają organizatorzy, skala projektu BdE, zainicjowanego w czerwcu 2016 r., rośnie z miesiąca na miesiąc m.in. dzięki aktywności polskich samorządów. W ramach działań w samym tylko roku 2017, na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 2 000 lekcji z zakresu wiedzy o finansach i bankowości, w których udział wzięło ponad 50 000 uczniów. Wśród prowadzonych wspólnie z gminami aktywności, oprócz lekcji znajdują się m. in. debaty, konferencje regionalne, czy konkursy wiedzy ekonomicznej.

W ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, Warszawski Instytut Bankowości współpracuje z ponad 300 instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Patronatu tej inicjatywie udzielił m. in. Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin RP.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
Bankowcy dla Edukacji
Regionalny Dyrektor
Programów Edukacji Ekonomicznej
Marcin Wąsik-Wiszniewski
e-mail: marcin.wasik@nzb.pl
tel. kom. 607 777 252

Urząd Miasta Starogard Gdański
Inspektor
Anna Kochanowska
e-mail: anna.kochanowska@um.starogard.pl
tel. 58-530-60-78

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Związek Banków Polskich
Koordynator ds. Komunikacji
Programów Edukacyjnych
Michał Polak
e-mail: michal.polak@zbp.pl
tel. (22) 48-68-119

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl