E-hulajnogą na interwencję. Kolejne pojazdy Straży Miejskiej

Już nie tylko pieszo, rowerem, czy samochodem. Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia skuteczności działania m.in. poprzez skrócenie czasu dotarcia na miejsce zdarzenia została wyposażona w hulajnogi elektryczne.

– W przypadku, gdy samochód służbowy Straży Miejskiej stoi „w korku”, a zdarzenie nie pozwala na użycie go jako pojazdu uprzywilejowanego, e-hulajnoga okaże się pojazdem bardzo pomocnym, ponieważ daje możliwości poruszania się zarówno po jezdni oraz po drodze dla rowerów, jak również po chodniku – powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Leszek Żołądowski.

W ostatnich tygodniach zwiększyła się ilość zgłoszeń dotycząca osób, które poruszają się hulajnogami elektrycznymi. Przepisy dotyczące ich używania uregulowane zostały w Ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20 maja 2021 r.

Funkcjonariuszki starogardzkiej Straży Miejskiej na e-hulajnogach.

Przypominamy obowiązujące zasady:
– hulajnoga elektryczna zdefiniowana jest jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
– kierujący hulajnogą elektryczną zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
– korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
– kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu;
– kierujący hulajnogą elektryczną zobowiązany jest korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
– dopuszczalna prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną to 20 km/h, a w przypadku poruszania się po chodniku – prędkość zbliżona do ruchu pieszego;
kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:
   – ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
   – przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
   – zabronione jest kierowanie hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego                podobnie do alkoholu;
– zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku 10-18 lat wymagane jest posiadanie takich samych uprawnień, jak w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T;
– dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, a także szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Strażnicy Miejscy patrolują miasto także na rowerach.

Aby być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ruchu drogowego, Strażnicy Miejscy przeszli w czerwcu szkolenie uzupełniające z zakresu kontroli ruchu drogowego. Przeprowadził je wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku.