Dzień Strażnika Miejskiego. Na galowo i odświętnie

29 sierpnia strażnicy miejscy założyli galowe mundury i świętowali swoją uroczystość. Dzień Strażnika Miejskiego ustanowiono w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, która określa funkcjonowanie straży gminnej. Starogardzka Straż dodatkowo w sierpniu obchodziła 25.lecie swojego istnienia.

– Pamiętam swoją pierwszą służbę – powiedział Leszek Żołądowski, który jako jeden z czterech strażników miejskich pracuje w starogardzkiej straży od 25 lat. – Było nas 13 osób, w tym trzy panie. Zaczęło się od spotkania organizacyjnego na sali konferencyjnej w Urzędzie. Otrzymaliśmy skromne umundurowanie, bo tylko buty, spodnie i koszule oraz zgodę na wyjście w teren. Z sentymentem wspominam nasze pierwsze patrole. Ludzie na nasz widok klaskali. Oni naprawdę się cieszyli z naszej obecności. To bardzo ułatwiało pracę, bo byliśmy akceptowani – wspomina dalej strażnik. – W mieście czuć było potrzebę i społeczne przyzwolenie dla interwencji straży miejskiej. Teraz ze względu na wiele zmian, na rozwijającą się demokrację i więcej wolności bywa różnie. Na pewno łatwiej nam zaprowadzić porządek, ale odbiór społeczny jest gorszy, co bywa czasem dla strażników frustrujące. Bywa przecież, że z narażeniem życia wykonujemy polecenia, których nikt inny nie robi– dodaje zastępca komendanta.

Starogardzka Straż Miejska powstała 1 sierpnia 1991 roku jako Policja Municypalna. Jej pierwsza baza mieściła się na ul. Kościuszki obok Huty Szkła. Przez 25 lat miała trzech komendantów: Tadeusza Pelplińskiego, Jarosława Ottę i obecnego Jarosława Cysarczyka, który na stanowisko komendanta powołany został 1 grudnia 1999 roku.

Dzisiaj wszyscy strażnicy miejscy stawili się do pracy w galowych mundurach. Z okazji swojego święta spotkali się z prezydentem Januszem Stankowiakiem, który złożył im najlepsze życzenia. W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców podziękował za ich codzienny trud, poświęcenie i oddanie służbie, którą niektórzy wiernie wykonują od 25 lat.

– Wiem, że to nie jest łatwa praca – powiedział prezydent – jesteście na pierwszej linii relacji  mieszkańcy – Urząd. Musicie podejmować trudne decyzje, stawiać czoła niełatwym wyborom i interweniować, gdy zachowania mieszkańców są niezgodne może nie z prawem, ale z powszechnie obowiązującymi zasadami i etyką. Na tle innych miast jesteście w tych działaniach wzorem do naśladowania, o czym świadczy zdobyty przez Was jako jednych z pierwszych certyfikat jakości. Bardzo dziękuję i proszę o więcej – zakończył Stankowiak.

Prezydent wręczył strażnikom gratulacje i podziękowania. Wspólnym zdjęciem ze starogardzką Strażą Miejską przed Urzędem Miasta dodatkowo upamiętnił ten dzień.