Dzień Edukacji Narodowej. PSP1 świętowała swoje 25-lecie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w jej siedzibie 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta i instytucji związanych z oświatą, dyrektorzy szkół, pracownicy, absolwenci oraz przyjaciele PSP1.

img_7110
Gości przywitał dyrektor szkoły Wiesław Wąsik. Przedstawił dorobek i historię szkoły, przywołując wspomnienia pracowników. Podziękował nauczycielom za wysiłek, jaki co dzień wkładają w naukę dzieci i młodzieży.

Obecny na uroczystości  Janusz Stankowiak z okazji 25-lecia istnienia szkoły życzył uczniom sukcesów, aby czas spędzony w szkole sprzyjał rozwijaniu ich talentów i przynosił radość oraz zadowolenie. Pracownikom życzył przekonania o słuszności dokonanych wyborów zawodowych i satysfakcji  z wykonywanej pracy, a dyrekcji skuteczności i wytrwałości w działaniach na rzecz dobra szkoły.
img_7129

Dzisiejsza uroczystość połączona z Dniem Edukacji Narodowej jest okazją by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela, którego nie da się wykonywać bez powołania, chęci i zapału – mówił prezydent Stankowiak. – Dzień Nauczyciela to święto wszystkich pracowników oświaty. Dziękuję całej społeczności szkolnej za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Podczas spotkania w stronę dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pozostałych pracowników padło wiele ciepłych słów . Wszyscy otrzymali liczne wyrazy sympatii i podziwu dla osiągnięć, które wypracowali w ciągu tego ćwierćwiecza. Pracownicy, którzy również obchodzili 25.lecie pracy w szkole, otrzymali nagrody prezydenta.

Kilka słów o szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim to placówka o wieloletniej tradycji. Pierwsi uczniowie przyszli do niej we wrześniu 1991 roku. Największa szkoła w mieście dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, świetlicami dla dzieci młodszych i starszych, pomieszczeniami do zabaw ruchowych dla najmłodszych, stołówką, salą do zajęć gimnastyki korekcyjnej, dwiema pracowniami informatycznym oraz salą do nauki języków obcych.

Ze sportem za pan brat

Dumą szkoły jest kompleks sportowy, który składa się z sali gimnastycznej, basenu oraz boisk, w tym pełnowymiarowego, oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią i trybunami, a także placu zabaw z bieżnią i skocznią. Obiekty te tętnią życiem nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także popołudniami i w dni wolne od nauki.

Osiągnięcia

Szkolni sportowcy od lat zajmują czołowe miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych województwa pomorskiego (i tak; w roku szkolnym 1999/2000 – I miejsce, 2013/2014 – III miejsce, w roku 2014/2015 – I miejsce).  Największym sportowym osiągnięciem szkoły jest złoty medal Mistrzostw Polski w Koszykówce Chłopców oraz złoty medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Dwuboju Nowoczesnym. Powodem do dumy i satysfakcji z absolwentów są ogromne sukcesy byłej uczennicy Oktawii Nowackiej, która zdobyła brązowy medal olimpijski w pięcioboju nowoczesnym podczas olimpiady w Rio de Janeiro. Szkoła może też poszczycić się licznym gronem laureatów (34 osoby) krajowych i wojewódzkich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Wypracowywane od lat metody i formy pracy sprawiają, że szkoła może także poszczycić się najlepszymi w mieście wynikami ze sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych.

PSP1 w 2012 roku była organizatorem XX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich, który przez wszystkich uczestników i obserwatorów uznany został za jedną z najlepiej przygotowanych imprez zlotowych.

Przyjazne miejsce

Placówka wspiera swoich uczniów w ich szeroko rozumianym rozwoju; umożliwia im udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych – sportowych, przedmiotowych, artystycznych, troszczy się o każdego ucznia i docenia postępy, organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl