Dziecko to nie dorosły, ale ma takie sama prawa. Jego dobro to priorytet

Sytuacja dziecka w pieczy zastępczej, współpraca interdyscyplinarna, interwencja prawna oraz znaczenie aspektu neuropsychologicznego i terapeutycznego w kontakcie z dzieckiem pokrzywdzonym – to główne kwestie, nad którymi pochylili się eksperci podczas czwartej edycji konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Konferencja odbyła się 24 września br. w Starogardzkim Centrum Kultury, a jej organizatorem była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Pomocy Dzieciom.

– O tym czym jest dobro dziecka mówiliśmy na Konferencji rok temu. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy dobro dziecka, jego prawa i potrzeby są na równi traktowane z potrzebami osób dorosłych? Dokonamy analizy kluczowych zagadnień z zakresu współpracy z rodziną zagrożoną przemocą, podejmowania skutecznej interwencji w sytuacji krzywdzenia, aż po proces umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i tego, co się dzieje potem. Mówić też będziemy o tym, jak dziecięca trauma wpływa na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Zapraszam – powiedział Aurelia Jankowska koordynatorka Centrum Pomocy dzieciom witając zaproszonych gości.

IV Konferencja pn. ” Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” w Starogardzie Gdańskim

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i starogardzkie Centrum Pomocy Dzieciom już po raz czwarty zorganizowały w Starogardzie Gdańskim konferencję pn. „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Zaprosiły do Starogardu ekspertów, którzy 24 września br. w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami różnych instytucji, które działają na rzecz pomocy dzieciom.

Za jej organizację osobiście podziękował prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent podziękował Aurelii Jankowskiej – koordynator Cetrum Pomocy Dzieciom i Monice Sajkowskiej – prezes Fundacji dajemy dzieciom Siłę za konsekwencję w działaniu 

– Dziecko jest najważniejsze, a wasza praca, w której tak umiejętnie się doskonalicie, jest niezwykle potrzebna. Bardzo dziękuję Fundacji oraz Centrum Pomocy Dziecinom, szczególnie pani Aurelii Jankowskiej za tę konsekwencję w działaniu dla dobra dzieci pokrzywdzonych – powiedział prezydent.

Wioleta Srzemkowska-Konkolewska etatowy członek Zarządu Starostwa Powiatowego podziękowała za liczny udział przedstawicieli tak wielu instytucji pomocowych. – Cieszę się, że czwarta edycja tej konferencji spotyka się z tak dużą frekwencją. To świadczy o tym, że wszystkim Państwu zależny na dobru dziecka i skutecznej pomocy w przypadku doświadczania przez nie krzywdy. Wierzę w ogromną siłę pani Aurelii Jankowskiej – społecznika, który od lat działa na rzecz dobra dzieci. Życzę, by ta wiedza, którą otrzymacie dzisiaj od ekspertów i specjalistów, działała tylko i wyłącznie dla tego właśnie dobra – powiedziała przedstawicielka Powiatu.

Monika Sajkowska- prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

– Istotą całego przedsięwzięcia jest możliwość spotkania się z profesjonalistami pracującymi na rzecz dzieci w instytucjach o różnym profilu działalności. Tworzymy w ten sposób platformę wymiany doświadczeń i pokazujemy dobre praktyki, które mogą posłużyć innym podmiotom, by skuteczniej i bardziej kompleksowo pomagać dzieciom doświadczającym krzywdy. Ta konferencja odbywa się w szczególnym dla naszej Fundacji roku – w roku jubileuszowym, w którym obchodzimy 30-lecie naszej działalności. Tym bardziej cieszy mnie to, że ta konferencja na stałe wpisała się w mapę wydarzeń edukacyjnych Starogardu Gdańskiego. Takich wydarzeń, które pozwalają nam być bardziej wrażliwym na krzywdę dziecka, ale też mieć większe kompetencje, aby pomagać dziecku i rodzinie – powiedziała Monika Sajkowska prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Konferencja odbyła się w trzech blokach tematycznych, w których mowa była o dobru dziecka w kontekście działań interdyscyplinarnych, interwencji prawnej w rodzinie, sytuacji dziecka w pieczy zastępczej i jak należy pracować z rodziną biologiczną w celu odzyskania go z tej pieczy. Ostatni blok był poświęcony rodzajom wsparcia, pracy z dzieckiem poza gabinetem terapeutycznym oraz jak stres wpływa na reakcję mózgu dziecka, nastolatki czy nastolatka.

Uczestnicy IV konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem ” w Starogardzie Gdańskim

Wydarzenie adresowane było do: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów i pedagogów, kuratorów sądowych, policjantów, nauczycieli oraz władz samorządowych. Udział w Konferencji zgłosiło ponad 1200 uczestników z całej Polski, co świadczy o tym, że starogardzka konferencja wyrobiła sobie markę i cieszy się dużym uznaniem w środowisku.

Sesje poprowadzili eksperci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mgr Justyna Podlewska i mgr Joanna Marszał-Kotas, mgr Hanna Żółkoś-Margońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, mgr Anna Krawczak reprezentująca Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW, dr hab. Izabela Krasiejko z Uniwersytrtu Humanistyczno-Przyrodniczecjo im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego. Panel dyskusyjny poprowadziła Aleksandra Hotowy z Radia Tczew.

Wszyscy uczestnicy spotkania – obecni i wirtualni, którzy zarejestrowali się swój udział w konferencji, otrzymali możliwość wysłuchania wszystkich wykładów on-line również następnego dnia.

Konferencja była współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Powiatu Starogardzkiego oraz ze środków programu „Prawa, równość i obywatelskość Unii Europejskiej (2014-2020)” w ramach projektu Barnhaus Poland.

fot. Magdalena Dalecka