Dzieci szczęśliwe. SCWR otwarte

Starogardzkie rodziny, w których pojawiają się problemy życia codziennego, mogą liczyć na wsparcie. 13 kwietnia w Starogardzie Gdańskim otwarto Społeczne Centrum Wsparcia Rodzin. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Społeczne Centrum Wspierania Rodzin to specjalnie przygotowane miejsce w mieście, które służy rodzinom z obszaru rewitalizowanego. Znajduje się w dawnym budynku szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki 65. Budynek SCWR został kompleksowo wyremontowany i przystosowany do pełnienia funkcji społecznych. Specjaliści, pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele, zatrudnieni w Centrum, od 1 kwietnia wspierają osoby z trudnościami życiowymi.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 65

Grupę docelową stanowi 150 osób, w tym dzieci, młodzież oraz dorośli zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku. Każdego roku z doradztwa, wsparcia i pomocy skorzysta 50 osób.

13 kwietnia marszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, prezydent miasta Janusz Stankowiak wraz z dziećmi przecięli symboliczną wstęgę.

Symboliczną wstęgę przecięli marszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak oraz dzieci uczęszczające do świetlicy SCWR

– Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny jest tylko jednym z elementów projektu rewitalizacji miasta. Dawniej była tu szkoła. Miałem nawet okazję w niej pracować. Dzisiaj ten odnowiony i zmodernizowany budynek nie tylko odzyskał swój blask, ale i przyjął nową rolę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, dlatego na ręce pana marszałka składam nasze wielkie podziękowania. Mam nadzieję, że wspólnie dalej będziemy rewitalizować nasze miasto. Dziękuję też wszystkim moim współpracownikom, którzy przygotowali projekt i zadbali o jego należyte wykonanie. Dziękuję też wszystkim partnerom, którzy będą go teraz realizować w praktyce. Myślę, że wszyscy możemy być dumni z tego, co tu widzimy, a dowodem na to jest radość naszych dzieci. To dla was – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Marszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski podziękował władzom miasta i koordynatorom projektu.

– Niezmiernie cieszy mnie to, co tutaj zrobiliście. Rzadko okazuję emocje, ale patrząc na ten obiekt i na radość tych dzieci, nie da się ich ukryć. Należy się wam szacunek. Zrobiliście rzecz wielką dla najmłodszych, którzy potrzebują pomocy. Tak naprawdę to jest sens naszego życia – pomagać drugiemu człowiekowi. Szukajcie takich ludzi, pomagajcie im, wyciągajcie ich z miejsc, które zakłócają ich rozwój, aby mogli żyć obok nas i się uśmiechać – dodał marszałek Ryszard Świlski.

W pracowni technicznej dzieci opowiadały przedstawicielom władz o zadaniach z robotyki.

Podopieczni Centrum zaprosili wszystkich przybyłych do środka i z entuzjazmem oprowadzili gości po pracowniach, w których organizowane są dla nich zajęcia. Sposób zagospodarowania dawnej szkoły i informacja o bogatym wachlarzu różnych form wsparcia, od specjalistycznego poradnictwa, mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty, zrobiły na gościach wrażenie.

Marszałek i prezydent zobaczyli pracownię techniczną, artystyczną i kulinarną. Dzieci opowiadały im o tym, co robią, jakie mają zajęcia i co im najbardziej się podoba. Goście skosztowali owocowych przysmaków, które przygotowali dla nich gospodarze Centrum pod okiem Piotra Rompy. Wielu z odwiedzających pomogło maluchom pomalować świąteczne jajka.

W malowaniu świątecznych pisanek dzieciom pomagały Ewa Życzyńska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Seniorów , Anna Kochanowska – Pełnomocnik Prezydenta ds  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz  Renata Połomska – Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej

Dzieci nie omieszkały podziękować prezydentowi miasta za zorganizowanie im tak przyjaznego miejsca.

– Witamy w naszej świetlicy. Bardzo się cieszymy, że możemy tu codziennie przychodzić i że pan Prezydent nas dzisiaj odwiedził. Dziękujemy za tak fajne miejsce – powiedziała Aurelia, jedna z podopiecznych SCWR.

Dzieci podziękowały prezydentowi miasta za wspaniałą świetlicę

W uroczystym otwarciu uczestniczyli partnerzy projektu: Marek Ejsmont prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, Aurelia Jankowska koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Artur Glebko komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej. Obecni byli też wiceprezydenci Tadeusz Błędzki i Maciej Kalinowski, radni Rady Miasta Marek Jankowski i Jan Strzelczyk, harcmistrz Wojtek Mokwa, komendant starogardzkiego Hufca Michał Hinc, była dyrektor Szkoły nr 5 – Maria Kłos, przedstawiciele szkół, przedszkoli i Urzędu Miasta oraz mieszkańcy.

Goście i gospodarze uroczystego otwarcia Społecznego Centrum Wsparcia Rodzin w Starogardzie Gd.

Harcerze przygotowali dla wszystkich ognisko i urządzili pieczenie kiełbasek. Dzieci nie omieszkały wypróbować prezentu, który otrzymali od prezydenta. Same zawiesiły hamaki i z radością się na nich wylegiwali.

Wspólne pieczenie kiełbasek towarzyszyło otwarciu SCWR w Starogardzie Gdańskim

– Chcemy, aby to miejsce tętniło życiem – podsumowała Sylwia Ossowska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży. – Warsztaty, które tu prowadzimy mają pomóc młodym ludziom o utrudnionym starcie społecznym czy niskich wynikach w nauce nabyć umiejętności właściwego odreagowania napięć emocjonalnych. Zależy nam, aby czuli się tu bezpiecznie i nam ufali. Będziemy podnosić ich samoocenę i uczyć dostrzegania potrzeb własnych, potrzeb drugiego człowieka i komunikacji, aby potrafili w przyszłości pełnić określone role społeczne – zakończyła.

Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej odbywają się od poniedziałku do piątku przez 4-5 godzin dziennie po południu i wieczorem oraz w soboty.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2   Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91.

fot. Magdalena Dalecka