Działaj Lokalnie – wsparliśmy realizację programu

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. W ich skład wchodzi działająca na terenie miasta Starogard Gdański, powiatu starogardzkiego i kościerskiego Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”. Umowę na realizację wspomnianego programu z jej prezesem Ewą Czepliną 20 kwietnia podpisał prezydent Janusz Stankowiak.

Dalekosiężnym dążeniem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samorealizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Żeby to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy realizują społeczne działania, a następnie promują je w lokalnym środowisku.

Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in. filantropię, wolontariat oraz partnerstwo. Poprzez dofinansowane projekty promuje takie wartości, jak zaangażowanie społeczne, gotowość do podejmowania wyzwań oraz dzielenie się zasobami. W tym roku Gmina Miejska dofinansowała program kwotą 10 000 zł.

Prezydent Starogardu Gdańskiego podpisuje umowę z prezesem Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” Ewą Czepilną. 

Coroczny konkurs grantowy, który Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” organizuje w ramach programu „Działaj Lokalnie” skierowany jest przede wszystkim do lokalnych animatorów. Dzięki uczestnictwu w programie mają oni możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz poznania przykładów ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach programu w innych częściach kraju.

Wnioski o dotacje w ramach konkursu można składać za pomocą generatora wniosków „Działaj Lokalnie”. Uprawnione są organizacje pozarządowe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych, grupy nieformalne, jak również grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie.

Fot. Małgorzata Rogala