Działa już program „Czyste powietrze”

Rządowy program dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych przewiduje, że w ciągu najbliższych 11 lat na wymianę bądź zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację przeznaczonych zostanie 103 mld zł. 2 października w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych programem.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo, dzięki oszczędnościom finansowym zwiększą domowy budżet. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m. in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formami dofinansowania w Programie są dotacje i pożyczki. Będą one udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

Korzystając z programu, można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Terminy:
• Realizacja programu: lata 2018-2029 r.,
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.,
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Nabór wniosków:
• prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco,
• wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Warunkiem podstawowym dla budynków istniejących jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Dla budynków nowo budowanych jest to zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Więcej o programie „Czyste Powietrze” na stronach WFOŚiGW – http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20963

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl