Dwie stawki za wywóz odpadów

Od 1 kwietnia ponownie zmieniają się zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W nowym systemie obowiązywać będą tylko dwie stawki.

Zmiana zasad jest skutkiem podjęcia przez Radę Miasta Starogard Gdański Uchwały Nr XLIII/530/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki wynoszą 39 zł dla osób mieszkających samotnie w gospodarstwach jednoosobowych i 79 zł dla pozostałych mieszkańców prowadzących gospodarstwa wieloosobowe.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani, po raz kolejny w tym roku, do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji możesz pobrać tutaj: Deklaracja. Dostępny jest również w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim (budynek PSP nr l), w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim (w Biurze Obsługi Klienta pok. 01), na stronie internetowej www.czystemiasto.starogard.pl w zakładce „Pobierz deklarację” oraz na platformie ePUAP.

Termin złożenia nowej deklaracji obowiązującej od miesiąca kwietnia 2022 r. upływa 10 maja 2022 r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji z datą powstania obowiązku opłaty od miesiąca stycznia 2022 r., nadal są zobowiązani do jej niezwłocznego złożenia. Do dnia 31 marca 2022 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy wnosić w wysokości obliczonej w aktualnie obowiązującej deklaracji.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl