Duża pomoc Miasta dla NGO-sów

Środowisko NGO-sów ma w Starogardzie miejsce, które sprzyja ich wzajemnemu poznawaniu się, wsparciu i rozwojowi. Od września 2017 roku działa w mieście Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). 2 marca prezydent podpisał kolejną roczną umowę o współpracy z operatorem tych działań. Są one skierowane do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

Centrum Organizacji Pozarządowych w 2021 roku poprowadzi tandem dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Pozytywni oraz Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”. Otrzymają one od miasta pieniądze na rozwój działań pomocowych i wspierających inne organizacje III sektora. 2 marca br. prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę o współpracy z ich przedstawicielami – Ewą Czepliną oraz Marcinem Karwowskim.

Podpisanie umowy współpracy Miasta Starogard Gdański z operatorami Centrum Organizacji Pozarządowych – COP

– Zależy mi bardzo na budowaniu pozytywnych relacji z mieszkańcami z różnych grup społecznych, które na szczeblu samorządowym reprezentują właśnie organizacje pozarządowe. Co roku na współpracę z nimi przeznaczamy blisko 3 miliony złotych. COP jest bardzo ważnym spoiwem tej działalności – powiedział prezydent Janusz Stankowiak

COP – miejsce spotkań organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego

COP w Starogardzie to nic innego jak dedykowany NGO-som miejski projekt. Od 2020 roku jest realizowany w przeznaczonej na ten cel siedzibie przy ul. Mickiewicza. Spotykają się tam członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Zaangażowani w projekt specjaliści i eksperci służą im radą i wsparciem. Doradzają m.in. w różnych ważnych dla nich sprawach dotyczących prowadzenia księgowości, ubiegania się o dotacje unijne, przygotowania projektów o dofinansowanie, czy sprawozdań z działalności. Są łącznikiem z Urzędem, organizują szkolenia i doradztwo, wreszcie reprezentują COP na wydarzeniach ogólnopolskich. Mówiąc ogólnie – pomagają, edukują, szkolą, promują, informują i organizują pracę – wszystko w ramach zwartej z Miastem umowy.

Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Mickiewicza 1

– Organizacje pozarządowe w mieście bardzo się profesjonalizują. Miasto stara się być dla nich mocnym i solidnym filarem. Wiele z nich działa coraz aktywniej i na większą skalę, oferując mieszkańcom szerszy i bardziej profesjonalny wachlarz usług. Ale ciągle powstają nowe, a te które powstały niedawno potrzebują wsparcia. Dlatego tak ważne jest działanie COP, który swoją ofertę kieruje głównie w stronę nowych NGO-sów – powiedziała Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska.

– Dzięki wsparciu ze strony Miasta od tego roku ruszamy z doradztwem finansowym, ale też po raz pierwszy rozliczać będziemy mikroorganizacje, co mamy nadzieję pomoże takim właśnie małym podmiotom wystartować – dodał Marcin Karwowski.

Od lewej: Ewa Czeplina -Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”, prezydent miasta Janusz Stankowiak, Marcin Karwowski – Stowarzyszenie Pozytywni

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl