Droższe bilety

Podczas XVI sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej. Wynika z niej, że ceny biletów jednorazowych normalnych wzrosną o 60 gr., z 2,20 zł do 2,80 zł. Bilety ulgowe będą droższe o 30 gr., z 1,10 zł do 1,40 zł.

Za przewóz zwierząt oraz dodatkowego bagażu podróżni zapłacą jak za bilet normalny. Przewóz wózka inwalidzkiego lub dziecięcego będzie bezpłatny. Pełnopłatne bilety sieciowe, które obejmują wszystkie linie przez cały miesiąc kosztować będą 88 zł, a ulgowe 44 zł. Bilety miesięczne na dni robocze zostaną zlikwidowane.

Podwyżka cen biletów i innych opłat wynika ze zwiększonych kosztów działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji funkcjonującego jako zakład budżetowy. Ostatnia zmiana cen biletów nastąpiła w 2011 r., a od tego czasu znacznie zwiększyły się koszty prowadzonej działalności, w tym koszty pracownicze, ceny paliwa etc. – Szacuje się, że z tytułu podwyżek MZK uzyska 330 tys. zł w ciągu roku – mówił naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński.

– Należy zauważyć, że obecnie ceny biletów w Starogardzie są najniższe na Pomorzu, a także w Polsce – podkreślił wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski.

Za podjęciem uchwały głosowało trzynastu radnych, przeciw czterech. Dwóch wstrzymało się od głosu.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl