Droga wewnętrzna z wjazdem od ul. Żeromskiego zostanie przebudowana

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę z wykonawcą I etapu przebudowy dróg wewnętrznych w okolicy ulicy Żeromskiego. W ramach tego zadania firma Wnortex z Dywit przebuduje sięgacz wzdłuż szeregowej zabudowy jednorodzinnej os. 800-lecia. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. Na jej realizację wykonawca ma 6 miesięcy.

Miasto rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na wykonawcę I etapu modernizacji dróg wewnętrznych mających swój wjazd od strony ul. Żeromskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wnortex z Dywit. 16 października br. Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał z prezesem firmy Radosławem Wnorowskim umowę na realizację inwestycji.

Zakres prac budowlanych

I etap robót polegać będzie na przebudowie drogi wewnętrznej wzdłuż szeregowej zabudowy jednorodzinnej os. 800-lecia, o numerach porządkowych od 22 do 35. Prace obejmą modernizację nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji oraz chodników dla pieszych. Jezdnia wykonana zostanie z szarej kostki betonowej. Będzie miała 5,0 metrów szerokości. Po obu jej stornach pojawią się chodniki o szerokości 2,0 m.

To kolejna inwestycja w Starogardzie, która służy poprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej w mieście.

Mężczyzna stoi na tle ulicy przeznaczonej do remontu
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Marek Jankowski zabiegał o modernizację drogi weneęrznej osiedla 800-lecia. Modernizacja zakończy się w II kwartale 2024 roku

Poprawa komfortu życia mieszkańców

— Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz usunięcie starych zniszczonych płyt betonowych przyczyni się m. in. do zmniejszenia emisji spalin do środowiska. Zwiększy się również bezpieczeństwo ruchu, a w szczególności pieszych. Natomiast poprzez modernizację wjazdów do prywatnych posesji poprawi się dostęp do blisko piętnastu domów zlokalizowanych przy tej drodze – na czym najbardziej mi zależało, starając się o realizację tej inwestycji — powiedział radny Rady Miasta Marek Jankowski.

— Planujemy też poprawić warunków odwodnieniowe poprzez wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych, co winno zapobiegać zalewaniu niżej położonych garaży. Wykonawca wyreguluje wysokość studni oraz włazów sieci uzbrojenia terenu — dodał zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Inwestycja będzie kosztować ponad 500 tys. zł. Wykonawca planuje zakończyć roboty w II kwartale 2024 roku.