Droga rowerowa i chodnik wzdłuż ul. Mickiewicza. Będzie projekt

W wrześniu br. Miasto rozstrzygnęło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza od ronda im. Andrzeja Grubby do skrzyżowania z drogą powiatową na Rywałd. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAKADAM Z Grudziądza. 26 września br. Prezydnet Miasta podpisał umowę. Koszt dokumentacji wyniesie ponad 160 tys. zł.

Do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej 22 – ul. Mickiewicza oferty złożyło czterech wykonawców. W ich ocenie uwzględniono dwa kryteria: cenę i doświadczenie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAKADAM z Grudziądza.

26 wrzesnia br. Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał z właścicielem firmy Maciejem Stachowiczem umowę.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskanie niezbędnych uzgodnień, zezwoleń – zgód, warunków, decyzji, postanowień, decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę lub ZRID. Wykonawca ma na to 300 dni od daty podpisania umowy.