Droga do terenów inwestycyjnych gotowa

Nowo wybudowany, prawie kilometrowy odcinek ulicy Iwaszkiewicza prowadzi do terenów przemysłowo-usługowych w Starogardzie Gdańskim. Skróci komunikację z drogą krajową nr 22 i ułatwi lokalnej społeczności dojazd do centrum miasta. 4 grudnia prezydent miasta oficjalnie otworzył przejazd nową drogą.

Ulicę Iwaszkiewicza rozbudowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Roboty trwały 7 miesięcy.

Prace objęły budowę ulicy na odcinku o długości 0,8 kilometra wraz z infrastrukturą podziemną i zwrotką o wymiarach 25x25m. Po jednej stronie 6 metrowej jezdni o nawierzchni bitumicznej wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 2 metrów, a po drugiej chodnik o szerokości 1,5-2 metry. Wzdłuż jezdni zaplanowano zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Ulica jest odwodniona i oświetlona w nowoczesnej technologii LED oraz przygotowana do instalacji światłowodu.

Nowo wybudowany prawie 800 metrowy odcinek ulicy Iwaszkiewicza został dofinasowany z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Miastu zależy na dobrych warunkach dla inwestorów, bo tylko tak można przyciągnąć do Starogardu kolejnych przedsiębiorców – mówi prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Ulepszenie dostępu komunikacyjnego do tych terenów będzie miało bardzo istotne znaczenie dla rozwoju firm, które już zakupiły tam działki, jak również zwiększy zainteresowanie niezainwestowanymi jeszcze terenami przez potencjalnych przyszłych inwestorów – dodaje prezydent.

Nowa droga zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne i komfort jazdy w mieście. Ułatwi okolicznym mieszkańcom dojazd do pracy, a firmom komunikację z drogą krajową 22. Zwiększy też atrakcyjność miasta jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej dla potencjalnych inwestorów w zakresie budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz usług.

– Do tej poru ulica Iwaszkiewicza zaliczana była do dróg lokalnych. Korzystali z niej mieszkańcy oraz klienci i dostawcy okolicznych firm i zakładów pracy. Sąsiedztwo terenów inwestycyjnych sprawia, że ulica Iwaszkiewicza staje się drogą tranzytową, chociażby ze względu na intensyfikację natężenia ruchu. Co ważniejsze wraz z ulicą Zieloną utworzy najkrótsze połączenie z drogą krajową nr 22. Poprawi też komfort jazdy, zwiększy płynność ruchu i bezpieczeństwo pieszych z uwzględnieniem dzieci – podkreśla zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Symboliczną wstęgę przecięli od lewej: radny Rady Miasta Artur Cybula, wiceprezydent Tadeusz Błędzki , prezydent miasta Janusz Stankowiak i przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert

W piątek, 4 grudnia władze miasta w obecności przewodniczącej Rady Miasta Anny Benert i radnego Artura Cybuli  otworzyli nowo wybudowany odcinek ulicy Iwaszkiewicza. Wspólnie przecięli symboliczną wstęgę, oddając drogę do użytku.

Budowa ulicy kosztowała 3 218 612,45 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wojewoda zwrócił miastu 1 519 878,00 zł zgodnie z umową FDS.

Pierwszy w Starogardzie zbiornik retencyjny, który powstał w pobliżu ulicy Iwaszkiewicza w ramach budowa sieci kanalizacji deszczowej, dofinasowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W obszarze oddanej do użytku ulicy do 31 stycznia 2021 r. potrwają jeszcze prace związane z budową infrastruktury towarzyszącej dla zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych. Prace obejmują montaż zasuwy z napędem elektrycznym, montaż czujnika poziomu wody z instalacją alarmową, zasilania elektrycznego urządzeń oraz zakup stacji meteorologicznej z rejestratorem opadu.