Dotacje na sport. Można składać wnioski

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla organizacji prowadzących działalność sportową, w szczególności klubów sportowych, działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/464/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim, Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza nabór wniosków o dotację dla organizacji prowadzących działalność sportową, w szczególności klubów sportowych, działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2022.

Załączniki:
sprawozdanie z realizacji zadania
wniosek o przyznanie wsparcia – szkolenie sportowe
wniosek o przyznanie wsparcia – zawody i turnieje sportowe
Zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania dotacji oraz ustalenia wysokości dotacji z zakresu sportu na rok 2022