Dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP

17 sierpnia prezydent Janusz Stankowiak i skarbnik miasta Dariusz Denis w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisali umowę dotyczącą pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla starogardzkiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Od 2009 roku trwa sukcesywna wymiana przestarzałych techniczno-technologicznie samochodów ratowniczo-gaśniczych na samochody wysokiej sprawności technicznej i szybkiej mobilności. Pomorski samorząd w latach 2009 – 2017 przekazał na zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP 3,5 mln zł.

Prezydent Janusz Stankowiak w trakcie podpisywania umowy.

Tym razem na zakup nowych wozów pomoc finansową w łącznej kwocie 500 tys. zł otrzymało osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród nich znalazły się jednostki w: Sadlinkach, Biesowicach, Pomieczynie, Leźnie, Brodnicy Górnej, Nowym Dworze Gdańskim, Nowej Kościelnicy oraz w Starogardzie Gdańskim. Podczas podpisania umów w formie dotacji celowej nasze miasto reprezentowali prezydent Janusz Stankowiak oraz skarbnik Dariusz Denis.

– Dotacja na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego bardzo nam pomoże. Od jakiegoś czasu zbieramy już środki na ten cel. Mamy ich coraz więcej. To niezwykle cieszy, ponieważ nowy samochód jest naszej jednostce po prostu potrzebny. Aktualnie na stanie posiadamy dwa wozy. Jeden dość nowy, bo z rocznika 2007, a drugi z roku 1986. Właśnie ten ostatni, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, zostanie zastąpiony nowym. Już nie możemy się doczekać – powiedział prezes starogardzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej Łukasz Zblewski.

Od lewej: członek zarządu województwa pomorskiego Ryszard Świlski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, skarbnik miasta Dariusz Denis.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl