Dorośli winni chronić dzieci przed przemocą – V Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”

Zapobieganie krzywdzeniu, ochrona prawna dziecka krzywdzonego oraz konsekwencje krzywdzenia a proces terapeutyczny – to główne bloki tematyczne wokół których skupiła się problematyka piątej już edycji konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Konferencja odbyła się 22 września br. w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim. Jej organizatorem była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Pomocy Dzieciom.

– Wszystkie dzieci mają prawo do życia bez przemocy. Nie tylko z powodu jej negatywnych konsekwencji dla ich rozwoju i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dlatego, że dzieci powinny być chronione przed przemocą tak samo jak inni obywatele – powiedział Aurelia Jankowska koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom witając zaproszonych gości.

Aurelia Jankowska koordynator Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie

Podkreśliła, że mimo uregulowań prawnych wiele dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony dorosłych, dla niektórych przemoc kończy się śmiercią. – Tak było w przypadku Hani, Selenki czy Mai – powiedziała. – Śmierć dziecka, która jest wynikiem stosowania przemocy w środowisku rodzinnym, jest ogromną porażką państwa, na którym spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia ochrony każdemu dziecku. Brakuje w Polsce rozwiązań systemowych, ale prawda jest taka, że żaden system nie uchroni dzieci przed przemocą, jeśli nie zmienimy myślenia, że dziecko jest obywatelem szczególnej troski, że należy dzieci traktować podmiotowo i z szacunkiem. Należy też wspierać profesjonalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Mam nadzieję i tego życzę nam wszystkim, aby dzisiejsze spotkanie stało się dla nas inspiracją i chwilą refleksji do dalszej pracy z dziećmi i na rzecz dzieci – zakończyła Aurelia Jankowska.

Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert

W imieniu władz samorządowych Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert podziękowała Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Aurelii Jankowskiej oraz całemu zespołowi Centrum Pomocy Dzieciom za zaproszenie i organizację tak ważnego i potrzebnego dialogu na tematy trudne, bolesne, ale niezwykle istotne z punktu widzenia dobra dziecka. – Już sam program konferencji budzi wiele emocji i refleksji. Dzisiaj wszyscy mówimy „stop przemocy”. Dzisiaj nikt nie milczy. Ta konferencja ma wzbudzić w nas refleksje co do tego, jak dalej działać, by statystyki, dotyczące krzywdzenia dzieci, z roku na rok się zmniejszały. Ta konferencja jest nam niezwykle potrzebna i za jej organizację bardzo dziękuję. Życzę Państwu dużo sił w pokonywaniu wszelkich trudności i sprawianiu by świat dziecka był piękniejszy – powiedziała Anna Benert.

Medal za zasługi w 100.rocznicę przyłączenia Starogardu Gdańskiego do Państwa Polskiego

Przewodnicząca korzystając z okazji wraz z prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem w uznaniu zasług dla rozwoju życia społecznego w mieście wręczyli Aurelii Jankowskiej medal za zasługi z okazji 100.rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego.

Wręczenie medalu za zasługi w 100.rocznicę powrotu Starogardu Gdańskiego do Państwa Polskiego 

3 sesje tematyczne  – 8 prelegentów

V Starogardzka Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” podzielona została na 3 sesje tematyczne, w których wystąpiło ośmiu prelegentów.

W pierwszym panelu dyskusyjnym poruszono kwestie związane z krzywdzeniem dzieci. Mowa była o symptomach przemocy fizycznej, psychicznej czy wykorzystania seksualnego, o sposobnych interwencji, jak właściwie ją podjąć oraz współpracy interdyscyplinarnej w sytuacjach krzywdzenia. Jako przykład uczestnikom spotkania zaprezentowano brytyjski model ochrony dzieci. Druga sesja skupiła się na kwestiach dotyczących reprezentowania dziecka w postępowaniu sądowym oraz na przesłuchaniu małoletniego w roli świadka. W trzeciej sesji zaproszeni eksperci omówili konsekwencje krzywdzenia dzieci w kontekście zaburzeń więzi i traumy wczesnodziecięcej. Dawali przykłady jak wspierać odporność psychiczną dziecka w procesie terapeutycznym.

Uczestnicy V Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” w Starogardzie Gdańskim

Gościem specjalnym konferencji był dr Christopher Taylor z Wrexham Glyndwr University, który w swoim wystąpieniu „Obraz psychologiczny dziecka z zaburzeniami więzi” poruszył temat przywiązania i lęku. Starał się wytłumaczyć, w jaki sposób wczesne doświadczenia wpływają na życie dzieci i jak właściwe zrozumienie tego wpływu może pomóc opiekunom.

Ponad 1000 uczestników

Konferencję już po raz piąty zorganizowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i starogardzkie Centrum Pomocy Dzieciom. Spotkanie adresowane było do: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów i pedagogów, kuratorów sądowych, policjantów, nauczycieli oraz władz samorządowych. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Blisko 140 osób uczestniczyło w niej stacjonarnie, biorąc czynny udział w panelach dyskusyjnych. Dodatkowo ponad 1000 profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi krzywdzonymi lub zagrożonymi przemocą w rodzinie z całej Polski obserwowało wydarzenie online.

Konferencja była współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Województwa Pomorskiego oraz Pearls for Children,

fot. Magdalena Dalecka