Dolina Wierzycy w zasięgu wzroku

Starogardzianie będą mogli spacerować brzegiem Wierzycy. W zachodniej części miasta powstaje wyjątkowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Nowa atrakcja turystyczna Starogardu ma być gotowa latem tego roku.

 

Jeszcze w tym roku spacerkiem bądź na rowerze będzie można przemierzać piękny szlak wzdłuż Wierzycy. Właśnie powstaje idealne miejsce na weekendowe spacery z całą rodziną. Nie będzie trzeba daleko jeździć. Wystarczy dojechać do parkingu na Piekiełkach za dawną Restauracją Słoneczna, gdzie będzie można bezpiecznie zostawić auto. Na szlak będzie też można wejść od strony starej żwirowni przez nowo wybudowany most na Wierzycy na wysokości osiedla Nad Jarem.

Nowo wybudowane pomosty pozwolą przejść po podmokłym terenie przy Wierzycy

Spacer doliną Wierzycy warto zacząć od strony Piekiełek za dawną restauracją Słoneczna tuż przy moście nad Wierzycą. Mostek zostanie odnowiony. Zamiast schodów będzie tam podjazd i zjazd. Przechodząc na drugi brzeg, wejdziemy na nowo wybudowane podesty, ułożone na podmokłym terenie doliny. Skręcając w prawo pójdziemy ścieżką prowadzącą pod górę aż do punktu widokowego. Z nowo wybudowanego tarasu widokowego będziemy podziwiać panoramę całej doliny Wierzycy. Na tego, kto się zmęczy, będzie czekać w pobliżu wiata z ławeczkami – idealna by wspólnie zjeść podwieczorek zabrany do piknikowego koszyka. Również z wiaty będziemy mogli podziwiać widoki na rzekę i delektować się otaczającą nas zielenią.

Z tarasu widokowego będziemy podziwiać panoramę doliny rzeki Wierzyca lub będziemy mogli odpocząć we wiacie. 

Dalej pójdziemy drogą wśród pól i drzew, aż do kolejnego nowo wybudowanego mostu przez Wierzycę. Po drugiej stronie rzeki miłośnicy ekstremalnej jazdy na rowerach będą mogli poszaleć na specjalnym torze dla BMX-ów. Dojazd do toru będzie również możliwy od strony starej żwirowni na wysokości osiedla Nad Jarem. W tym miejscu droga się rozgałęzia. Spacerowicze będą mogli iść dalej w kierunku Nowej Wsi lub zawrócić, robiąc w ten sposób pętlę. Idąc dalej wzdłuż Wierzycy dojdziemy do kolejnego punktu odpoczynku przy rzece. Dalsza droga prowadzić będzie przez las do pomostów, którymi wrócimy na parking, gdzie czekać będzie na nas nasze auto.

Nowy szlak buduje firma ECOZET Sp. z o.o., która w styczniu 2017 roku wygrała przetarg na wykonanie projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”. Projekt obejmuje trzy zadania: zagospodarowanie terenów zielonych w okolicy jeziora Kochanki, modernizację parku miejskiego oraz zagospodarowanie terenów zielonych doliny rzeki Wierzycy i terenów leśnych w Starogardzie Gdańskim. Jego łączny koszt to ponad 12 mln zł. 70% kosztów kwalifikowanych dofinansowuje Unia Europejska. Zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Starogard Gdański i Nadleśnictwem Starogard Gdański.

Dolinę Wierzycy wyróżnia ogromna bioróżnorodność fauny i flory

Dolina rzeki Wierzyca leży w obszarze chronionym Natura 2000. Ukształtowanie tego terenu jest bardzo różnorodne. Wśród bogatej w grądy, wierzby, topole i jesiony flory można tu spotkać rzadkie odmiany srebrzystego świerku sitkajskiego, sosnę limbę, sosnę czarną, klony srebrzyste, kasztanowce czerwone, a także wiązy angielskie. Jeśli chodzi o faunę można się natknąć na bobry i wydry europejskie. W związku z tym, że teren podlega ochronie każda ingerencja w środowisko, której celem jest udostępnienie tego obszaru mieszkańcom, musi być naturalna i ekologiczna. Zatem wszystkie ścieżki będą naturalnie utwardzone i zabezpieczone przed zalaniem wodą. Wzdłuż szlaku ustawione zostaną tablice informacyjne na temat tamtejszej flory i fauny.

Wzdłuż szlaku ustawionych zostanie 70 tablic informacyjnych na temat gatunków drzew i zwierząt, które można spotkać podczas spaceru.

Warto przy okazji wspomnieć, że na lewym brzegu rzeki, nieopodal kładki przez Wierzycę jest tzw. Wzgórze Joannitów. Miejsce pierwotnego grodu starogardzkiego, następnie siedziba zakonu Joannitów. Badania archeologiczne z 2006 roku potwierdziły istnienie tam konstrukcji kamienno-ceglanych z okresu średniowiecza. Dalsze prace badawcze niewątpliwie wzbogaciły by wiedzę o tym tajemniczym okresie w historii miasta.

Fot. Magdalena Dalecka