Dołącz do Rejestru Danych Kontaktowych i ogranicz wizyty w urzędach

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) ułatwia kontakt urzędników z obywatelami. Wchodzi w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Uruchomiło je Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory dołączyło do niego ponad 3,5 mln Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to kolejny z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Uruchomiło je Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP).

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

Wystarczy przekazać do RDK swój numer telefonu i maila. Urzędnik zamiast wysyłać pismo, powiadamia telefonicznie o:
• Dokumentach gotowych do odbioru (dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego)
• Rozpatrzeniu złożonych wniosków ( np. w programie 500+)
• Zbliżającym się terminie utraty ważności dowodu osobistego
• Potrzebnych uzupełnieniach dokumentów.

Ab wpisać się do rejestru należy wypełnić formularz, dostępny w Urzędzie Miasta lub elektronicznie na stronie www.gov.pl

Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3,5 mln Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl