Dodatek węglowy – sprzedaż końcowa

Od 22 maja 2023 r. Gmina Miejska przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego. Ekogroszek oraz orzech sprzedawany będzie w cenie 1550 zł/t. Do zakupu upoważnione będą osoby, które posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Osoby zainteresowane zakupem węgla od Gminy będą musiały uzyskać ponowne zaświadczenie. Będzie można je otrzymać na podstawie wniosku złożonego w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 lub w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6, pok. nr 111.

Termin składania wniosków przedłużony

Termin składania wniosków wydłużony został do 30 czerwca 2023 r. Do sprzedaży końcowej nie będą stosowane ograniczenia ilości paliwa stałego dostępne dla jednego gospodarstwa domowego. Uprawniona osoba fizyczna będzie mogła dokonać zakupu węgla w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową.

Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego nie poniosą dodatkowych kosztów dowozu, natomiast mieszkańcy spoza Starogardu zobowiązani będą do zapłaty dodatkowych kosztów dowozu. Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez Gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania posiadanego zapasu paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Sprzedaż będzie realizowana nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r.