Dodatek dla źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną – można składać wnioski

Do 1 lutego 2023 r. mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą składać wnioski o dodatek elektryczny w wysokości 1 000 zł lub 1 500 zł.

Na mocy Ustawy z dnia 7 października br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej rząd wprowadził tzw. dodatek elektryczny, czyli dodatek do prądu dedykowany gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania. Dotyczy to osób korzystających z pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego/bojlerów elektrycznych. Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i ma wynieść:
– 1 000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 000 kWh
– 1 500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. przekraczającym 5 000 kWh.

Na terenie miasta Starogard Gdański wnioski o dopłatę do prądu można składać przez internet elektronicznie za pośrednictwem ePUAP albo w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18.

Szczegółowe informacje na temat dodatku uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska UM, nr tel. 58 56 137 78, e-mail: wos@um.starogard.pl.

UWAGA! Koniecznym warunkiem złożenia wniosku o dopłatę do prądu jest uzyskanie wpisu albo zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB.

Osoby, które chcą starać się o podwyższoną kwotę dopłaty do prądu w wysokości 1 500 zł muszą do wniosku dołączyć rozliczenie za prąd w roku 2021, które potwierdzi, że zużycie energii w gospodarstwie domowym przekroczyło 5 000 kWh. W przypadku dopłaty w wysokości 1 000 zł takie rozliczenie nie jest wymagane.