Dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła

Uwaga! Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących źródła ciepła zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym nie została jeszcze rozpoczęta przez tutejszy Urząd. Dotyczy to również wniosków, dla których minął ustawowy termin wypłaty. Powodem tej sytuacji jest przekazanie przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku części środków zewnętrznych na realizację tego zadania dopiero w dniu 31 października 2022 r.

Gmina Miejska złożyła stosowne zapotrzebowanie w terminie wyznaczonym przez Wojewodę Pomorskiego, tj. do dnia 7 października 2022 r. Niestety część środków wypłacona została 31 października 2022 r., co uniemożliwiło uruchomienie procedury wcześniej.

Miasto rozpocznie wypłatę dodatku niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok, wprowadzającej przekazane środki do budżetu miasta i będzie ją realizowało wyłącznie do momentu wyczerpania puli środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego w dniu 31 października 2022 r. Głosowanie nad uchwałą odbędzie się podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 9 listopada 2022 r.