„Dobry start” w starogardzkim MOPS. Zachęcamy rodziców do składania wniosków elektronicznie na 300+ i 500+.

300 złotych płatne raz w roku  – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” w Starogardzie Gdańskim skorzysta  około 7 tys. dzieci

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku każdemu dziecku, które rozpoczyna rok szkolny lub kontynuuje naukę w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą otrzymywać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie są objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Wystarczy złożyć wniosek.  Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie „Dobry start”  można złożyć osobiście lub elektronicznie. Można je pobrać ze strony ministerstwa https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.  Przyjmuje je i rozpatruje  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 .  

Online Wniosek 300 plus można złożyć za pośrednictwem rządowej platformy „Empatia” – www.empatia.mrpips.gov.pl. W wypełnieniu wniosku pomoże kreator na stronie. Ale, żeby złożyć wniosek ONLINE (Dobry Start)300 plus należy założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Ustawa przewiduje, że osoby, które złożą wniosek w lipcu lub w sierpniu, otrzymają świadczenie do 30 września. Jeśli złożą po tym terminie, otrzymają pieniądze w kolejnym miesiącu i następnym, w zależności od daty ich złożenia. Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Od 1 lipca Ośrodek przyjmuje nie tylko wnioski na 300+

– Co ważne, w tych samym okresie przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozwoli to mieszkańcom na złożenie wniosku o różne świadczenia podczas jednej wizyty w Ośrodku – mówi dyrektor MOPS Urszula Ossowska. – Zachęcam jednak rodziców, aby korzystali z elektronicznej formy ich składania. Unikną ręcznego wypełniania papierowych wniosków i emocji wyczekiwania w kolejkach. Poza tym jest to szybszy i wygodniejszy sposób ubiegania się o pomoc, który gwarantuje wypłatę świadczenia w pierwszej kolejności. Ze swojej strony zapewniam, że jak tylko otrzymamy środki z budżetu państwa, postaramy się wypłacić je wcześniej niż określają to ustawowe terminy. Chcemy, aby pieniądze, które mają wspomóc rodzinę w wyposażeniu ucznia do szkoły, trafiły do nich jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli przed 3 września 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronach:
http://www.mops.starogard.pl/joomla/index.php
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart /

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl