Dobra perspektywa na przyszłość

Wicemarszałkowie województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Krzysztof Trawicki zobaczyli postępy prac przy budowie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Stankowiak podziękował im również za przyznane miastu dofinansowanie na projekt „Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Spotkanie władz miasta z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego odbyło się 22 listopada w Starogardzie Gdańskim.

W środę, 22 listopada Starogard odwiedzili wicemarszałkowie województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Krzysztof Trawicki. Przyjechali na zaproszenie prezydenta miasta Janusza Stankowiaka. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy prezydenta Przemysław Biesek-Talewki i Maciej Kalinowski. Prezydent podziękował gościom za przyznane naszemu miastu w tym miesiącu dofinansowanie na projekt „Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Projekt otrzymał wsparcie w kwocie 11,3 mln zł z RPO WP 2014-2020.

Prezydent dziękuje wicemarszałkom województwa pomorskiego Krzysztofowi Trawickiemu i Wiesławowi Byczkowskiemu za przyznane miastu w tym miesiącu dofinansowanie na projekt „Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

Władze miasta poinformowały marszałków o stanie realizacji miejskich inwestycji, które w tym roku otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WP. Największe zadowolenie wywołały najbardziej zaawansowane zadania – termomodernizacja starogardzkich szkół i budowa węzła integracyjnego. Pomimo złej pogody goście pojechali zobaczyć postęp prac przy przebudowie dworca PKP. Byli pod wrażeniem efektów remontu dworca.

Wicemarszałkowie zobaczyli postęp prac przy przebudowie starogardzkiego dworca PKP.

– Widać, że Starogard się rozwija – powiedział wicemarszałek Wiesław Byczkowski odpowiedzialny w urzędzie marszałkowskim za fundusze unijne – Wydatkowanie jak największej kwoty pieniędzy, przeznaczonych na realizację unijnych programów regionalnych do końca 2018 roku, jest bardzo ważne dla całego województwa pomorskiego. Im więcej tych pieniędzy wydamy, tym większą mamy szansę na otrzymanie dodatkowych środków z krajowej rezerwy wykonania na realizację naszego RPO, a co za tym idzie, dofinansowanie dodatkowych zadań – przyznał wicemarszałek

Jednym z takich zadań jest „Starogardzki Rynek od Nowa”. Przedstawiciele zarządu województwa podczas spotkania zapewnili władze miasta, że zadania, które znajdują się na listach rezerwowych, będą szczególnie brane pod uwagę przy podziale dodatkowych środków. – Liczymy bardzo na pomoc i dofinansowanie przebudowy rynku, ratusza i murów obronnych – podkreślił w rozmowie Przemysław Biesek –Talewski. – To jedna ze strategicznych inwestycji, które wpłyną na poprawę życia wszystkich starogardzian.

Fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl