Dla ofiar przestępstw

W Starogardzie Gdańskim działa już Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem. Jego oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu starogardzkiego.

Punkt oferuję bezpłatną pomoc prawną i mediacyjną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz materialną. W ramach tej ostatniej osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą otrzymać m. in.:
– bony na zakup środków czystości i higieny oraz na odzież, bieliznę i obuwie
– bony na zakup żywności czy lekarstw lub świadczeń zdrowotnych
– bony na zakup podstawowego domowego wyposażenia.
Punkt może również sfinansować zakwaterowanie lub opłaty za czynsz czy media.

Ze wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy powiatu starogardzkiego pokrzywdzeni w wyniku:
– przemocy domowej
– kradzieży
– pobicia
– gwałtu
– oszustwa
– uszkodzenia mienia
– wypadku komunikacyjnego
– groźby karalnej lub innego przestępstwa oraz osoby, które nie otrzymują należnych alimentów.

Aby uzyskać pomoc należy przyjść do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (ul. Chojnicka 12/3B, Starogard Gdański) w:
– poniedziałki 14:30-16:30
– wtorki, środy i czwartki 12:30-16:30
– soboty 9:00-15:00
lub zadzwonić na całodobową infolinię: 537 506 066.

– Jesteśmy nastawieni, żeby pomóc wszystkich osobom pokrzywdzonym niezależnie od płci czy wieku. Chcemy też, żeby ludzie nie bali się prosić o pomoc i zaufali naszym intencjom – mówi koordynator działań punktu Bartosz Burczyk.

– Prosimy wszystkie osoby, które chcą skorzystać z naszej pomocy o dostarczenie na pierwszą wizytę dokumentów dotyczących danej sprawy. Jeśli poszkodowany żadnych dokumentów nie posiada, osoby pierwszego kontaktu przeprowadzają pogłębiony wywiad, a prawnicy poinformują o przysługujących uprawnieniach oraz pomogą przygotować odpowiednie pisma. Dodajmy, że pomocy materialnej udzielamy indywidualnie w zależności od wyników dokonanej przez nas diagnozy.

Działalność Punktu jest współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a wykonawcą stowarzyszenie Integracja na Plus.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl