Dialog, współpraca, bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, szybkość reakcji, współpraca służb oraz bezpośrednia wymiana informacji to główne tematy rozmowy władz miasta z Policją. Prezydent Miasta zaprosił do niej Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie odbyło się 24 maja w Urzędzie Miasta.

W trosce o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Starogardu Gdańskiego prezydent miasta Janusz Stankowiak zaprosił do rozmowy komendanta KPP insp. Bogusława Ziembę. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i obserwacji, dotyczących ostatnich wydarzeń w mieście i wynikających z nich zachowań. Skala i rodzaj odnotowywanych przestępstw, wymiana wzajemnych potrzeb dla usprawnienia współpracy pomiędzy jednostkami oraz ustalenie zasad przepływu informacji. W rozmowie uczestniczyli Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski, Komendant Straży Miejskiej Jarosław Cysarczyk oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starogardzie Gdańskim – asp. szab. Mariusz Sulewski.  

Spotkanie władz miasta Starogard z Komendantem  i  Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w Starogardzie Gdańskim.

Rozmówcy poruszyli wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa w mieście. Podkreślili znaczenie dobrze funkcjonującej współpracy pomiędzy Policją i Strażą Miejską, zwłaszcza w kwestii wspólnych patroli w okresie wiosenno-letnim. Wyrazili jednak potrzebę ich zintensyfikowania. Docenili też pomocną rolę miejskiego monitoringu, dzięki któremu udało się ujawnić wielu przestępstw i wykroczeń. Pochwalili władze miasta za rozbudowę sieci i inwestowanie w nowe kamery. 

Komendant KPP W Starogardzie Gdańskim insp. Bogusław Ziemba orz Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starogardzie Gdańskim – asp. szab. Mariusz Sulewski.  

Komendant KPP poprosił Prezydenta Miasta o rozpatrzenie możliwości zainstalowania dodatkowych kamer na drogach wjazdowych i wyjazdowych ze Starogardu Gdańskiego. Naczelnik Policji zwrócił natomiast uwagę na konieczność wymiany kamer monitorujących Stadion Miejski, tłumacząc potrzebę wzrostem chuligańskich zachowań kibiców piłki nożnej.  Sekretarz Miasta zapewnił, że wymiana kamer jest zaplanowana w tegorocznym budżecie, a w przypadku instalacji dodatkowych kamer – sprawa zostanie rozpatrzona.

Na zakończenie spotkania gospodarze i goście ustalili zasady równoległej wymiany informacji opartej na bezpośredniej komunikacji rzeczników poszczególnych instytucji. 

Spotkanie władz miasta Starogard z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim