Decyzja podatkowa również drogą elektroniczną

Otrzymywanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości możliwe jest na żądanie osoby zainteresowanej oraz po wyrażeniu przez nią zgody na taką formę komunikowania się z urzędem.

Każdy podatnik, który do tej pory otrzymywał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości w formie papierowej, a chciałby ją otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może to zmienić.

Co trzeba zrobić?

– założyć PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem),

– założyć KONTO na elektronicznej platformie ePUAP,

– po założeniu konta wysłać PISMO OGÓLNE na adres: 2213031/SkrytkaESP o treści:

„Na podstawie art. 144a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1325 z późn. zm.) wyrażam zgodę na doręczenie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Złożenie zgody spowoduje dostarczenie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości w formie elektronicznej w 2021 roku.

Pamiętaj!

Podatnik ma prawo do rezygnacji z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powrotu do formy papierowej.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl