Dbają o bezpieczeństwo lokalnej społeczności

Rola oraz zadania Straży Miejskich i Gminnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności były głównym tematem zorganizowanego przez Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Gminnych i Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej Artura Hołubiczko i Pomorskiego Prefekta Wojewódzkiego Krystynę Kwidzińską-Kulas szkolenia. Odbyło się ono w dniach 31 maja – 2 czerwca w Zamku w Gniewie.

Uczestnicy spotkanie mogli wysłuchać bardzo ważnych i ciekawych prelekcji. Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku dr Grzegorz Grondys wygłosił wykład na temat stanu poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

Komendant Straży Gminnej w Kosakowie Marcin Wittbrodt pokazał prezentację poświęconą profilaktyce wśród dzieci i młodzieży. Podsumował też tegoroczną akcję ,,Pies Twoim Przyjacielem”.

Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim, Prefekt Województwa Pomorskiego Krystyna Kwidzińska-Kulas opowiedziała o przygotowaniach do tegorocznej edycji wspólnej akcji „Bezpieczne wakacje”.

Plakat akcji "Bezpieczne wakacje"
Jak co roku Straże Miejskie i Gminne przeprowadzą akcję „Bezpieczne wakacje”.

Komendant Straży Miejskiej w Jastarni Eligiusz Wirwiński wygłosił wykład zatytułowany „Umiem pomagać – zasady pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zajęcia warsztatowe poprowadził zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Jastarni Adam Marciniak.

Po wykładach komercyjne firmy zaprezentowały swoją ofertę akcesoriów dla straży miejskich i gminnych. Kolejnym punktem spotkania było forum dyskusyjne. 

– Wydarzenie było doskonałą okazją do nadania Krzyży za Zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, wieloletnią i wzorową pracę w Straży Miejskiej, a także ponadlokalną działalność dla dobra publicznego. Otrzymali je Komendant Straży Miejskiej w Malborku Tomasz Farysej oraz, co cieszy mnie szczególnie, starszy inspektor Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Wojciech Tucholski – powiedziała Prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Krystyna Kwidzińską-Kulas

Uczestnic szkolenia pozują do pamiątkowego zdjęcia
Uczestnic szkolenia pn. „Straż Gminna/Miejska – rola i zadania w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności”

W szkoleniu udział wzięły straże gminne i miejskie z Kosakowa, Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Wrocławia, Sopotu, Płońska, Płocka, Tarnowa Podgórnego, Częstochowy, Poznania, Kwidzyna, Szczecinka, Jastarni, Rumi, Lubonia, Gdyni i Starogardu Gdańskiego. Koordynatorem wydarzenia była Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.