Dajmy dzieciom siłę! SCWR zaprasza na warsztaty dla rodziców

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodziców bądź opiekunów dzieci w wieku do lat 6, wczesnoszkolnym i nastolatków z problemami wychowawczymi. Spotkania odbywać się będę raz w tygodniu w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 19A.

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym i zastanawiasz się:
• jak postępować, żeby twoje dziecko wykształciło w sobie samodzielność, zaradność oraz umiejętność współpracy?
• jak poznać i zrozumieć swoje dziecko?
• jak budować relację opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku oraz wzmocnić z nim więź?
zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty warsztatów w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Cykl 10-14 spotkań odbywać się będzie raz w tygodniu w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 19A.

Organizowane będą trzy cykle warsztatów dla:
– rodziców małych dzieci (w wieku 0-6 lat),
– rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
– rodziców nastolatków.

Projekt skierowany jest do osób ze Starogardu Gdańskiego, zamieszkujących ulice wchodzące w obszar rewitalizacji. Szczegółowy wykaz ulic znajdujących się w obszarze dostępny tutaj ulice

Zapisy telefoniczne 58 531 00 45 lub drogą elektroniczną  mail: cpdstarogard@fdds.pl

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91