Czystość i porządek – konferencja Straży Gminnych i Miejskich

3 października Starogard Gdański był gospodarzem konferencji straży gminnych i miejskich dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach.

– Bardzo mi miło, że kolejny raz możemy spotkać się w gościnnych progach naszego miasta. Za każdym razem, gdy widzę tylu strażników na tej sali, jestem przekonany o tym, że Starogard jest najbezpieczniejszym miastem na Pomorzu, a może i w całej Polsce. Będziecie podejmować Państwo dzisiaj bardzo ważne tematy. Życzę owocnych obrad – zebranych powitał Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

– Nasze spotkanie jest doskonałą okazją nie tylko do wysłuchania ciekawych prelekcji, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, ale także do podziękowań. Niedawno zmienił się nasz rzecznik prasowy. W związku z tym dzisiaj dziękujemy temu dotychczasowemu Wojciechowi Siółkowskiemu. Zawsze nas wspierałeś. Mogliśmy liczyć na Ciebie w każdej sytuacji. Doskonale sprawdziłeś się w tej jakże wymagającej roli – powiedziała prefekt straży gminnych i miejskich województwa pomorskiego, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.

Poza nią podziękowania złożyli także jej zastępcy komendant SM w Rumi Roman Świrski oraz komendant SM w Kartuzach Krzysztof Pawłowski, a także prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.

Były rzecznik prasowy Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Wojciech Siółkowski zaskoczony podziękowaniami.

Podczas konferencji pod nazwą „Kontrola posesji w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” głos zabrali: przewodniczący zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski; naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański Sebastian Brauer; komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski; komendant Straży Miejskiej w Kartuzach Krzysztof Pawłowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdańsku, a zarazem Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Marta Drzewiecka, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca; zastępca komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim prefekt Krystyna Kwidzińska-Kulas; prezes firmy Euroasfalt z Olsztyna Marcin Antonowicz, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku Agnieszka Solecka oraz komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski.

Strażnicy rozmawiali m.in. o roli straży gminnych i miejskich w informacji i edukacji ekologicznej oraz gospodarce odpadami i ściekami, kontroli właścicieli nieruchomości wynikających z ustaw prawa miejscowego, systemach bezpieczeństwa, czy aktywnych przejściach dla pieszych.

Podsumowali tegoroczne akcje, wśród których znalazły się chociażby: „Strażnicy służą krwią”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Omówili także plan XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, której tegoroczny finał odbędzie się w Rumi.

Fot. Małgorzata Rogala