Czyste Powietrze Pomorza – 2017. Mniej pieców węglowych w Starogardzie

94 mieszkańców Starogardu uczestniczyło w tegorocznej edycji konkursu „Czyste powietrze Pomorza”. Wszyscy otrzymali dofinansowanie na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i wymianę ich na inne źródło energii. Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zrealizowała go Gmina Miejska, a jego celem była poprawa stanu powietrza atmosferycznego w mieście i zdrowia jego mieszkańców.

Ponad 1,6 mln zł kosztowała mieszkańców tegoroczna modernizacja źródeł energii cieplnej w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy konkursu „Czyste Powietrze” otrzymali zwrot kosztów wymiany instalacji, zakwalifikowanych do refundacji, o łącznej sumie ponad 440 tys. zł. Z tego 239 230 ł czyli 14,37 % pochodziło z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 203 087 ł czyli 12,20 % z budżetu miasta.

Warunkiem otrzymania dotacji było zlikwidowanie kotła opalanego węglem lub koksem i zastąpienia go kotem opalanymi gazem, pompą ciepła lub przyłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Do 10 maja 2017roku 110 mieszkańców Starogardu złożyło w Urzędzie Miasta Starogard Gdański stosowane wnioski z zapewnieniem, że poprzez realizację swojego pomysłu osiągnięty zostanie najlepszy efekt ekologiczny. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza ma przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców, poprzez zwiększenie ich świadomości, że czystsze powietrze gwarantuje im lepsze zdrowie i samopoczucie. Po ustaleniu wysokości dofinansowania dwóch z wnioskodawców się jednak wycofało.

Ostatecznie 94 mieszkańców zlikwidowało kotły opalane węglem lub koksem. 79 zainstalowało w to miejsce piece gazowe, 12 przyłączyło się do sieci ciepłowniczej, a trzech zamontowało w domu pompę ciepła.

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny, który polega na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Obliczono, iż w wyniku realizacji tych 94 inwestycji, rocznie unikniemy emisji:

– pyły ogólne – 9,479 (Mg/rok)
– SO2 – 4,552 (Mg/rok)
– NOx – 0,078 (Mg/rok)
– CO – 21,228 (Mg/rok)
– CO2 – 193,828 (Mg/rok)
Emisja równoważna – 42,881 (Mg/rok)

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl