Czyste Powietrze Pomorza -2016. Mniej pieców węglowych w Starogardzie

45 mieszkańców Starogardu uczestniczyło w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)”. Wszyscy otrzymali dofinansowanie na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i wymianę ich na inne źródło energii. Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zrealizowała go Gmina Miejska, a jego celem była poprawa stanu powietrza atmosferycznego w mieście i zdrowia jego mieszkańców.

WFOSiGW wersja kolor

Prawie 700 tys. zł kosztowała mieszkańców tegoroczna modernizacja źródeł energii cieplnej w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy konkursu „Czyste Powietrze” otrzymali zwrot kosztów wymiany instalacji, zakwalifikowanych do refundacji, o łącznej sumie ponad 240 tys. zł. Z tego 153 610 zł czyli 21,95 % pochodziło z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 87 012 zł czyli 12,43 % z budżetu miasta.

Warunkiem otrzymania dotacji było zlikwidowanie kotła opalanego węglem lub koksem i zastąpienia go kotem opalanymi gazem, pompą ciepła lub przyłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Do 10 maja 2016 roku 47 mieszkańców Starogardu złożyło w Urzędzie Miasta Starogard Gdański stosowane wnioski z zapewnieniem, że poprzez realizację swojego pomysłu osiągnięty zostanie najlepszy efekt ekologiczny.  Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza ma przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców, poprzez zwiększenie ich świadomości, ze czystsze powietrze gwarantuje im lepsze zdrowie i samopoczucie. Po ustaleniu wysokości dofinansowania dwóch z wnioskodawców się jednak wycofało.

Ostatecznie 45 mieszkańców zlikwidowało kotły opalane węglem lub koksem. 43 zainstalowało w to miejsce piece gazowe, jeden przyłączył się do sieci ciepłowniczej, jeden zamontował w domu pompę ciepła, a jeden dodatkowo zainstalował kolektory słoneczne.

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny, który polega na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Obliczono, iż w wyniku realizacji tych 45 inwestycji, rocznie unikniemy emisji:
– 4,298 tony pyłów ogólnych,
– 2,064 tony SO2,
– 9,617 tony CO,
– 61,713 ton CO2,
– 0,009 tony NOx .
Emisja równoważna wyniesie 19,363 tony na rok.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl