Czwórka pożegnała swoją Panią Dyrektor

Tuziny róż od uczniów oraz gorące podziękowania od współpracowników, grona pedagogicznego, rodziców, organizacji pozarządowych i władz miasta otrzymała podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Iwona Lewandowska, która po 3 latach żegna się z tą funkcją.

Prezydent Janusz Stankowiak oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska dziękują dyrektor Iwonie Lewandowskiej

– Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, ale wiemy dlaczego to niebo płacze. Dzisiaj żegnamy Panią Dyrektor Iwonę Lewandowską, która wpisała się, wkomponowała w życie tej szkoły. Oddała tej szkole swoje serce. Pozwólcie, że złożę teraz gratulacje i życzenia. Zakończenie pracy na stanowisku dyrektora szkoły to czas refleksji nad tym, co było. To chwila, w której można, a wręcz trzeba obejrzeć się za siebie. To czas podziękowań, życzeń, spotkań. Przed 18 laty rozpoczęła Pani pracę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4. Drogi Pani ścieżki zawodowej układały się różnie: szkoła podstawowa, przedszkole, doradca zawodowy, wiceprezydent miasta, by w 2014 roku znowu wrócić do swojej szkoły, na stanowisko dyrektora. Przez ten czas spotkała się Pani z tysiącami uczniów i ich rodzinami. Postanowiła Pani wprowadzić sprzyjające i przyjazne warunki nauczania. Była Pani otwarta na zmiany zarówno w szkole, jak i szkolnej infrastrukturze. Dbała Pani o szkolny grafik, wprowadzając atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Myślała Pani o rozwoju zawodowym nauczycieli i rozwoju uczniów. Walczyła Pani o jak najlepsze dla nich warunki. Proszę przyjąć podziękowania za każde spotkanie, rozmowę oraz wsparcie, za nauczanie i trud włożony w kierowanie i zarządzanie szkołą. W imieniu władz Starogardu Gdańskiego i własnym życzę, aby czas zdobywania nowych doświadczeń zawodowych był czasem spełnienia życiowych planów, a także by każdego dnia spotykała Pani tylko dobroć, serdeczność i przyjaźń. Pani Dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję – mówił prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Podziękowania składa dyrektor MOPS-u Urszula Ossowska

Swoje podziękowania złożyła także dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Ossowska oraz przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, współpracownicy, grono pedagogiczne, rodzice i oczywiście uczniowie.

Iwona Lewandowska zapewniła, że jeszcze do 31 sierpnia pozostaje do dyspozycji i tak, jak dotychczas będzie starała się pomóc we wszystkich sprawach, z którymi uczniowie, rodzice, nauczyciele, czy też osoby spoza Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 się do niej zwrócą.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl