Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Wspominamy…

Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki jak żadne inne dni w roku skłaniają do przemyśleń oraz refleksji nad życiem i przemijaniem. Warto wykorzystać ten czas by na chwilę zatrzymać się i wspomnieć tych, których z nami już nie ma.

Biorąc pod uwagę fakt, iż „człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”, we wspomnieniach przywołujemy sylwetki osób, których nie ma już z nami. To członkowie naszych rodzin, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi.

W tym roku odeszli od nas:

śp. Wojciech Pachulski

Wojciech Pachulski – wieloletni, szanowany, uwielbiany przez dzieci i młodzież nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

śp. Teresa Kotowska

Teresa Kotowska – w latach 90-tych radna Rady Miasta Pełniła funkcję przewodniczącej Podkomisji ds. Edukacji. Członkini Komisji Samorządności, Przestrzegania Prawa i Porządku. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz. Członkini grupy oraz sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 800-lecia Starogardu w latach 90-tych. Udzielała się społecznie na rzecz dzieci powodzian z Nysy, organizatorka kolonii. Nauczycielka. Dobry człowiek.

śp. Józef Baska

Józef Baska – przedsiębiorca, członek i skarbnik Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, skarbnik Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

śp. Maria Berezowska-Makowska

Maria Berezowska-Makowska – wieloletnia kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. Pedagog terapeutka, Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

św. Ryszard Tyborski

Porucznik Ryszard Tyborski – wieloletni Prezes Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Starogardzie Gdańskim, organizator oraz uczestnik wizyt Prezydenta Miasta w domach kombatantów.