Ćwiczenia ochronne w Areszcie Śledczym

22 listopada w starogardzkim Areszcie Śledczym zostały przeprowadzone ćwiczenia ochronne. Ich celem było doskonalenie umiejętności w zakresie likwidacji zagrożenia zewnętrznego oraz naruszenia bezpieczeństwa na terenie aresztu. W roli obserwatorów obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta z Wydziału Spraw Obywatelskich.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie.

Tematyka ćwiczeń zakładała doskonalenie sposobów wdrażania procedur postępowania w przypadku takich zagrożeń jak wybuch pożaru na terenie starogardzkiego Aresztu Śledczego, najścia grupy pseudokibiców piłkarskich zebranych pod bramą główną jednostki oraz zakłócenia porządku na terenie zakładu w związku ze zbiorową odmową wykonania polecenia przez osoby pozbawione wolności. W realizację działań włączyli się funkcjonariusze starogardzkiej jednostki penitencjarnej, Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Bydgoszczy, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji. Obecni byli również policjanci z ościennych komend powiatowych policji.

Przebieg przedsięwzięcia był obserwowany przez przedstawicieli służb, m.in. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Dowódcę Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego (w tym osobę odpowiedzialną za obronę cywilną na terenie całego powiatu).
Ich rolą było dokonanie merytorycznej oceny podejmowanych działań oraz skuteczności rozwiązań, czy procedur.

Zdjęcia i informacje prasowe: Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

Wybuch pożaru na terenie starogardzkiego Aresztu Śledczego, najścia grupy pseudokibiców piłkarskich zebranych pod bramą główną jednostki oraz zakłócenia porządku na terenie zakładu to główne tematy ćwiczeń.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl