Coś dla młodych koszykarek

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim w 2018 r. kontynuowany jest Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki.

Prowadzony jest on na podstawie powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”.

– Wszystkie chętne zapraszamy do wspólnej zabawy oraz zachęcamy do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań – mówi Maciej Jatkowski z PSP Nr 1. 

Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach programu SMOK zobowiązują się zgodnie z wytycznymi MSiT do przeprowadzenia w każdym semestrze testów sprawnościowych i wprowadzenie ich wyników do Narodowej Bazy Talentów.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl